Erol Yaraş bu cevaba..,

26 Eylül 2018 Çarşamba , 21:01
Okunma: 2279
0 Yorum

Ne diyecek?

 
“Sevilen, takdir edilen, itibarlı, farklı konumda bir gazeteci" tarafından manevi tazminat davası ile ilgili yıllardır yazı yazmaktayız!
 
Yazdığımız yazılardan yargılandık, tazminat ödedik,
 
En önemlisi yıllarca mahkeme kapılarında, yazdığımız yazıların doğru olduğunu kanıtlamak için adeta, savaş verdik,
 
Mahkemeyi kaybettik,
 
Erol Yaraş dava sonrasında, bir açıklama yaptı,
 
Mahkemenin kararıyla ilgili Erol Yaraş, "Adalet yerini buldu. Adalete zaten güvenim tamdı. Bu tazminatları da daha önce açıkladığım gibi hayır kurumlarına bağışlayacağım" ifadesini kullandı.
 
Aylardır, İzmir büyükşehir belediyesine sorularımı sordum,
 
Sorduğum sorunun net cevabını alamayınca tekrar tekrar sorularımı yineledim,
 
En nihayetinde aradığım cevabı bugün İzmir büyükşehir belediyesi yanıtladı!

“..,Söz konusu parselde 362 m2 dubleks mesken (bağ evi, çiftlik ve köy evi) için 22.01.2015 tarih ve 5241 sayı ile yapı ruhsatı, 15.10.2015 tarih ve 3584 sayı ile de yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği,
Yapı ruhsat eki mimari projede ise, toplam inşaat alanı 362 m2 olan bodrum + zemin + 1 katlı betonarme bina (dubleks mesken) haricinde sökülüp takılabilen prefabrik yapı olarak nitelendirilmiş 800 m2 ve 385 m2 inşaat alanına sahip iki adet yapının daha parselde mevcut olduğu, ancak bu yapılara ait yapı ruhsatlarının bulunmadığı anlaşılmıştır.”
 
Gelen cevap yazısına devam etmeden, 2 paragraftaki açıklamaya değinmek istiyorum,
 
362 m2 dubleks mesken (bağ evi, çiftlik ve köy evi) için 22.01.2015 tarih ve 5241 sayı ile yapı ruhsatı, 15.10.2015 tarih ve 3584 sayı ile de yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği,
 
Burada dubleks mesken denilmekte ve açıklama kısmında ise bağ evi, çiftlik ve köy evi olarak yazılmış. Burada bağ evimi yoksa otel mi var?
 
22.01.2015 tarihinde yapı ruhsatı almış, 15.10.2015 tarihinde ise yapı kullanma belgesi almış,
 
Şimdi sıkı durun açıklamanın devamında,
 
“Konu ile ilgili olarak daha önce 18.08.2015 tarihinde mahallinde yapılan incelemede, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunan dubleks meskenle birlikte parselde çelik konstrüksiyon yapılar da bulunduğu görülmüş olup, İmar Kanunu'nun 5. maddesi kapsamında yapı tanımına giren her türlü imalatın Kanun'un 21. maddesi gereğince yapı ruhsatı düzenlenmek suretiyle imal edilmesi gerekmektedir.
 
Ayrıca, 361 m2 inşaat alanına sahip dubleks meskenin yanı sıra söz konusu parselde bulunan 800 m2 ve 385 m2 inşaat alanına sahip iki adet yapı ile birlikte, yukarıda belirtilen Plan Notlarının 6. maddesi kapsamında tarımsal niteliği korunacak alanda bulunan parsellere tanınan inşaat alanı hakkının oldukça aşıldığı, yapıların parsel sathının %5 'inden fazla yer işgal ettiği anlaşılmıştır.”
 

Yine gelen cevaba geçmeden önce birkaç satır yazı yazmak istiyorum,

Büyükşehir Belediyesi şikayetim üzerine  “18.08.2015 tarihinde mahallinde yapılan incelemede, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunan dubleks meskenle birlikte parselde çelik konstrüksiyon yapılar da bulunduğu görülmüş..,”
 
Peki 18 mayıs 2015 tarihinden sonra, Nisan 2016 tarihinde büyükşehir belediye başkanı ve Narlıdere Belediye başkanı açılışta çelik konstrüksiyon yapıları görmemiş olabilir mi?
 
Cevap yazısının son satırında ise,
 
“Bu kapsamda, Narlıdere İlçesi, Sahilevleri Mahallesi, 9 ada 182 parseldeki yapılara ilişkin olarak yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiği, aksi taktirde hukuka ve mevzuata aykırı uygulamalar sonucunda ilgililerin uğrayacağı maddi ve manevi zararların sorumlusunun Belediyeniz olacağı, bu nedenle Belediye Başkanlığınızca yürütülen iş ve işlemlerde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.” İmza genel Sekreter Yardımcısı A. Suphi Şahin 
 
Hukuka ve mevzuata aykırı uygulamaların olduğu yer hakkında tesisin açılışından bir ay sonra bu yazı nasıl yazıldı ve neden gereği yapılmadı?
 
Asıl sorulacak soru şudur!
 
Hukuka ve mevzuata aykırı uygulamaların bulunduğu yer için İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Belediyesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  6. Asliye Hukuk Mahkemesine hitaben yazdıkları yazıda, “dava konusu gayrimenkulde imara aykırılık bulunmamaktadır” diyebilmekteler?
 
Yarın kendi köşemden bu konuyu ayrıntılı yazacağım, Adaleti yanıltanlar hakkında suç duyurumu yapacağım.
 
Sizlerle sorumu ve cevabı paylaşıyorum.
 
Sn yetkili 
 
13.08.2018 tarihli bilgi edinme sorumda yer alan 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı A. Suphi Şahin imzalı 6 Haziran 2016 tarih 44178881-310-10-1830 sayılı yazıda,
 
Bu kapsamda, söz konusu parsele ilişkin olarak ilgi (b) yazımıza istinaden ilgi (c) yazı ekinde iletilen yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, mimari proje, imar planı ve plan notları üzerinden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar Narlıdere Belediyesine iletilerek, gerekli yasal işlemlerin yapılması istenmiştir. Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Gerekli yasal işlemlerin yapılması istenilen yazının bir örneğini ivedi bir şekilde istemekteyim. 
 
Sorumun cevabını alamadım. Ben hangi işlemlerin yapıldığını sormadım 6 HAZİRAN 2016 tarih 44178881-310-10-1830 sayılı yazıda yer alan Bu kapsamda, söz konusu parsele ilişkin olarak ilgi (b) yazımıza istinaden ilgi (c) yazı ekinde iletilen yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, mimari proje, imar planı ve plan notları üzerinden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar Narlıdere Belediyesine iletilerek, gerekli yasal işlemlerin yapılması istenmiştir. YAPILMASI İSTENİLEN İŞLEMLER NEDİR? Bu konuda yazılan yazı nedir onu sordum benim sorduğum soruya YANIT VERİLMEMİŞTİR. Bu yüzden sorumu yineliyorum. NARLIDERE BELEDİYESİNE İLETİLEREK, GEREKLİ YASAL İŞLEMLERİN YAPILMASI İSTENMİŞ OLANLAR NEDİR? Bu konuda cevap alamadığım takdirde TCK 281göre işlem yapılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunacağım. Sorumun cevaplanmasını ivedi bir şekilde istiyorum.
 


Kaynak:

Etiketler:

  • ,
  • Erol,
  • Yaraş,
  • bu,
  • cevaba..,