348 imtiyazlı pay..,

22 Mart 2019 Cuma , 19:50
Okunma: 2923
0 Yorum

Sahipleri kim?

 
TARKEM Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan bilgiye göre Şirket sermayesini 25 Milyon TL’ye çıkardı, 
 
“Şirket’in sermayesi 25.000.000,00 (Yirmi beş milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası nominal kıymette 348 (üç yüz kırk sekiz) adet (A) grubu ve 24.999.652 (Yirmi dört milyon dokuz yüz doksan dokuz bin altı yüz elli iki) adet (B) grubu pay olmak üzere toplam 25.000.000 (Yirmi beş milyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 348 adedi imtiyazlıdır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 10.000.000,00 TL (On milyon Türk Lirası)'nın tamamen ve nakden ödendiği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ümit Kaçar’ın 20.11.2018 tarih ve 35222332-2018-73/SÖT sayılı raporu ile tespit edilmiştir

Bu defa artırılan 15.000.000.00 TL (On beş milyon Türk Lirası) ortaklarca muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin 1/4‘ü tescilden önce, kalanı ise Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde tescilden itibaren yirmi dört (24) ay içinde ödenecektir. Yönetim Kurulu dilerse, sermaye apellerini daha önceki tarihlerde talep etmeye yetkilidir.”
 
Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan bilgide,  dikkatimizden kaçmayan bir detay var,
 
“..,Bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası nominal kıymette 348 (üç yüz kırk sekiz) adet (A) grubu ve 24.999.652 (Yirmi dört milyon dokuz yüz doksan dokuz bin altı yüz elli iki) adet (B) grubu pay olmak üzere toplam 25.000.000 (Yirmi beş milyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 348 adedi imtiyazlıdır.”
 
348 adet imtiyazlı paylar kimin elinde?
 
Neden imtiyaz sağlandığını pek merak etmekteyiz,
 
Konuyu incelemeye başladık,
 
TARKEM KAYYUM’dan çıktımı?
 
Tarafımıza gelen bir ihbar,
 
“Nivent Hanım, TARKEM tarafından kiralanan Abacıoğlu Han sahibi şu an nerede onu bir araştırın”
 
Konuyu incelemeye başladık,
 

 


Kaynak:

Etiketler:

  • 348,
  • imtiyazlı,
  • pay..,