"35 yıldır, belediyecilik yapan"

9 Nisan 2019 Salı , 20:06
Okunma: 1968
0 Yorum

Muhittin Selvitopu

 
Karabağlar belediye başkanı Sıtkı Kürüm’den görevi 2014 yerel seçimlerimde aldı,
 
Muhittin Selvitopu için ne düşünüyorsunuz diye sorsalar,
 
Tek kelime ile dürüst bir kişilik derim,
 
Son derece beyefendi, iyi bir bürokrat,
 
Ancak bu vasıfların yanında çözüm odaklı, ilcesine yenilikler getiren bir başkan değil,
 
Halk kendilerini tanımıyor!
 
Seçim öncesi ziyaretime biri geldi, “ablam seni seviyor ve bilgine güveniyoruz, bizler Karabağlar ilçesinde yaşıyoruz, onlar adına geldim. Epey kalabalık bir nüfusumuz var. Siz kimi işaret ederseniz ona oy vereceğiz” 
 
Gerçekten şaşırdım,
 
Ben kimsenin oyuna karışmam, ancak size sorular soracağım bu soruların içinde benden istediğin sorunun yanıtını alırsınız dedim,
 
İlk sorum, Karabağlar Belediye Başkanının adını biliyor musunuz?

“Sıtkı Kürümden sonra gelen başkan ismi dilimim ucunda”
 
Peki belediyeden istediğiniz hizmeti alıyor musunuz?

“Tövbe billah almıyoruz”
 
O zaman memnun olmadığın, ismini bilmediğin adaya nasıl oy vereceksiniz?

“Ama AK Partiye bir ders verme zamanı geldi, eskiden oylarımız ona idi”
 
Bu yerel seçim, size kim iyi hizmet verecekse ona oy vereceksiniz, ben size nasıl öneride bulunabilirim ben Karabağlar ilçesinde yaşamıyorum ki size nasıl öneride bulunabileyim. Muhittin Selvitopu nasıl bir adam diye sorarsan düzgün adamdır diyebilirim.
 
“Ablam siz hangi partiye vereceksiniz”
 
Benim oyum kıymetli ve oy kullanacağım ilçede beni temsil edecek biri olmadığı için bu seçimde oy kullanmayacağım dedim.

“Ablam doğru söylüyorsun bizde kullanmayacağız”
 
Lütfen benim söylediklerimin değil, kendinizin vereceği kararı uygulayın,
 
Şimdi gelelim Muhittin Selvitopu değerlendirmesine,
 
Karabağlar 2014 Aralık meclis gündeminde,
 
“..,5393 Sayılı Kanunun 18/d ve 68.maddesinin (d) ve (e) bentlerinde yer alan esaslara göre yasal sınırları içinde en fazla 12.523.349,57.-TL kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Karabağlar Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hk. (Mali Hizmetler Md.)”
 
17 Mayıs 2015 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Gündeme eklenen maddeler arasında, Başkanlıktan gelen önergelerin 4. Maddesinde;
 
".., Borç Verme ekonomik koduna önerge eki listede Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında toplam:11.000.000,00-TL aktarma yapılması hususuna yönelik, 08/05/2015 tarih ve 86/2015 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.759)" 
 
2015 Karabağlar Meclis Gündemi

“..,Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak, yatırım, cari ve vergi borçlarının ödenmesinde kullanmak ve belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla yasal sınırlar içerisinde en fazla 15.940.946,39 TL olarak alınacak olan kredinin sağlanması ..,”
 
2015 Temmuz Meclis Gündemi;
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Gündeme eklenen maddeler arasında, Başkanlıktan gelen önergelerin 4. Maddesinde;
 
"Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesinin ileride doğacak ihtiyaçlarının karşılanması için Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinde yer alan (08) Borç Verme ekonomik koduna önerge eki listede Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında toplam:11.000.000,00-TL aktarma yapılması..,” 
 
30 Ağustos 2015 Pazar  

“..,Karbel İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Gazi bulvarı Şubesi nezdinde ki mevcut bulunan 15.000.000,00 TL’lik (Onbeşmilyon Türk Lirası) gayri nakdi kredi limitinin (teminat mektubu kredisi) kullanılabilmesi..,” 
 
7 Kasım 2015 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım Meclis Gündemine gelen;
 
"Karabağlar Belediyesinin ileride doğacak ihtiyaçlarının karşılanması için, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 Mali Yılı bütçesinde yer alan (08) Borç Verme ekonomik koduna Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36'ncı maddesi gereği, Bütçede Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında ekli listede gösterilen toplam 12.000.000,00-TL  aktarma yapılmasına yönelik,..,”
 
Karabağlar Belediyesi 2016 Temmuz Meclis Gündemi
 
“..,Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak, yatırım, cari ve vergi borçlarının ödenmesinde kullanmak ve belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla yasal sınırlar içerisinde en fazla 16.547.209,83.-TL olarak alınacak olan kredinin sağlanması ve kullanılması”
 
2017 meclis gündemi
 
“..,Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak ve Belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacı ile Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak, yatırımların finansmanını sağlamak, cari ödemeler ile vergi borçlarının ödenmesinde kullanmak ve belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın onayını müteakip yasal sınırlar içerisinde faiz dahil en fazla 20.000.000TL(YirmimilyonTürkLirası) olarak alınacak olan nakdi kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması..,”
 
2018 Mayıs ayı meclis gündemine gelen madde;
 
“..,Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak, yatırım, cari ve vergi borçlarının ödenmesinde kullanılmak ve Belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacı ile yasal sınırlar içerisinde faiz dahil en fazla 23.157.704,75.-TL olarak alınacak kredinin sağlanması ve kullanılması,..,”
 
Yukarıda sıraladığımız meclis gündemlerindeki borçlanma İBB’den para aktarımlarıyla belediyecilik yapıldığı ortada,
 
Aziz Kocaoğlu kadar Tunç Soyer aynı para aktarımlarını yapacak mı bilinmez!
 
Diğer yandan Muhittin Selvitopu, bu kadar borçlu belediye başkanı olmasına karşın diğer belediyelerede yardımlarını sürdürmüş,
 
Şambayat Belediyesine, 118 Bin TL ödeme yapmak için, Karabağlar meclisinden, yetki istemekte,
 
“.., kardeş şehir ilişkisi kurulan Adıyaman İli,  Besni İlçesi,  Şambayat Belediyesinin 27/06/2018 tarih 21237558/ 350 sayılı yazısı ile talep edilen adı geçen belediyenin alt yapısında kullanılmak üzere kilitli parke ve bordür taşı ihtiyacının karşılanması talebine istinaden.., Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere Şambayat Belediyesine KDV dahil 118.000,00 TL (yüzonsekizbinTL) ödeme yapılması .,”
 
4 Mayıs 2015 Karabağlar Belediyesi Mayıs Meclis Gündemine gelen;
 
“..,Belediyemiz ile kardeş şehir ilişkisi kurulan Adıyaman İli, Besni İlçesi, Şambayat Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan “Şehrin caddesinin parke taşıyla kaplanması” projesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendine göre 230.000,00.-TL (İkiyüzotuzbin) ödeme yapılması..,”
 
“..,Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 110/2015 Karar nolu Meclis Kararı ile kardeş şehir ilişkisi kurulan, Kahramanmaraş ili, Nurhak Belediyesince öngörülen maliyeti tespit edilen "Cumhuriyet Meydanı Projesi" için gerekli maddi desteğin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/p ve 75/a maddeleri uyarınca en fazla 300.000TL + KDV (KDV dahil 354.000 TL) ödeme yapılarak yardımın sağlanmasına..,”
 
Bu kadar  borçlu belediye diğer yandan tanıtıma para harcamış,
 
 
2014 Yılı Reklam, Tanıtım ve Organizasyon için belediye kasasından 1 Milyon 305 Bin TL
 
2015 Yılı Reklam, Tanıtım ve Organizasyon için belediye kasasından 602 Bin 962 TL
 
2016 Yılı Reklam, Tanıtım ve Organizasyon için belediye kasasından 464 Bin 232 TL
 
2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı reklam harcamalarını yazımızdan sonra soracağız gelen cevapları da sizlerle paylaşacağız,
 
 
Karabağlar belediyesinin borçlanmalarını ile ilgili yaptığımız haber linkleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Kaynak: