Gaze-Temiz-Gaze-Temiz
http://www.gaze-temiz.com

Sorularımıza yanıt alamamak..,

Hem bizleri hem de kamuoyunu rahatsız etmekte!!!

 

İzmir Büyükşehir Belediyesine,

Geçtiğimiz yılın, Ekim ayında,

Sorduğumuz soruları yinelemize rağmen,

Halen cevap alamadığımızdan sorularımızı yineledik,

Yine süreside cevaplanmayan sorularımızı sizlerle paylaşıyoruz,

Sayın Yetkili

5 ekim tarihinde sorduğum 2004442492 Başvuruma hala cevap alamadığımdan sorumu bir kez daha tekrarlıyorum

İzmir büyükşehir belediyesine ait kamu lojmanları hakkında aşağıda sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını talep ediyorum.

1-Belediyeye ait ihale ile satılan kamu taşınmazlarının hangisi bağış yolu belediyeye geçmiştir.

2-Bağış yolu ile geçti ise, bu taşınmazlar nasıl satılmaktadır?

3-Büyükşehir belediyesi belediye başkanı Tunç Soyer göreve geldiği günden bu güne kaç adet taşınmaz sattı?

4-Satılan taşınmazlardan belediye kasasına giren net tutar nedir?