Gaze-Temiz-Gaze-Temiz
http://www.gaze-temiz.com

Çeşme Belediyesi Yetkilileri

Görevini yerine getirmediğinden..,

 

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na,

Yaptığımız suç duyurusunu,

Sizlerle paylaşacağımızı bildirmiştik,

T.C
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na

İzmir İli Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesinde bulunan Hazineye ait 2,3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlarda yapılan Çağla Kubat’a ait spor sörf okulunun bulunduğu alanda inşa edilen yapıların, 7121 sayılı Kıyı Kanunu’na, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na, 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı olmasına rağmen Çeşme Belediyesi yetkilileri görevlerini yerine getirmediğinin savcılığınız tarafından araştırılmasını talep etmekteyim.

Açıklamalarımız;

1- Çeşme Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazılan yazıda;
 
"..,söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak Çeşme belediye başkanlığından  02. 2021 tarih ve 11 06 2021 tarih  626 28 sayılı yazımızla İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne görüş sorulmuş olup alınan cevabı bila tarihte 150 340 38 sayılı yazı ekindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve işletmeler genel müdürlüğü bila tarihli yazısıyla söz konusu taşınmazlar ilan edilen Çeşme Kültür ve Turizm koruma ve gelişim bölgesi kapsamında kalmakta olduğu ve bölgede bütüncül planlama ve projelendirme çalışmaları devam ettiğinden taşınmazların tahsisinin uygun görülmediği bildirilmiştir."
 
Tahsis yapılması mümkün görülmeyen yerde Çağla Kubat Sörf Okulu nasıl faaliyetlerine devam etmiştir?

2- 14.06.2021 tarihli ekte sunduğum İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ivedi başlığı ile 
 
“yasal yoldan tahliyesinin ivedilikle sağlanması ve bilgi verilmesini” 
 
İl Müdürü Ömer Albayrak imzalı yazının gereğinin bu güne kadar yapılmadığı

3- İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ivedi başlıklı 17.08.2021 tarihli ekte sunduğumuz yazıda özetle;
 
“Yalan beyanda bulunarak Yapı Kayıt Belgesi aldığı 5237 sayılı TCK 206. Maddesi uyarınca suç duyurusu yapılması” gerektiği hususunu açıkça belirtmiştir.
 
4- Çağla Kubat Windsurf Academy'de gerçekleşecek 3-4-5 Eylül tarihlerinde, ÇYDD Çeşme Şubesi ve Çağla Kubat’a ait okulun broşürlerinde yer alan;

“Gerçekleşecek Windsurf Mücadelesi için desteklerinizi bekliyor ve sizleri Alaçatı Rüzgarı Eğitim İçin Esiyor" demeye davet ediyoruz.

Yarışçılarımızın katılımları için alt limitleri 250TL den başlamakta ve 2. 3. yarışlara da katılmak istediklerinde 200TL ilave etmeleri gerekmektedir. Eğitime destek için bütün katılımcılarımızın gönüllerinden geldiğince katkılarını beklemekteyiz"

Yukarıda açıkladığım ilgili kurumların resmi yazılarında,"ivedi tahliyesi" istenilen yere Çeşme Belediyesi broşürlerde görüleceği üzere sponsor olmuştur. 

Kaçak olarak adlandırılan bu tesise sponsor olunması adeta “ben ilgili kurumları tanımıyorum” demekle eşdeğerdir.

Aynı belediye aynı alanda bulunan diğer sörf tesislerini yıkarken, Çağla Kubat’a ayrıcalık tanınması, Anayasanın 10. maddesinde eşitlik ilkesine de aykırıdır.

5- 7121 sayılı Kıyı Kanunu’na, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na, 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı olmasına rağmen bahse konu tesiste görevlerini yerine getirmeyen ilgililer, Çağla Kubat’ın kazanç temin etmesine de müsaade edilmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : TCK. ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : İlgili kurumların yazıları.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, 
 
Çeşme Belediyesi Başkanı ilgili Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili bürokratların Görevi Kötüye Kullanma ve Görevi İhmal suçları varsa ilgili TCK Maddelerine göre cezalandırılmalarını arz ve talep ederim.