Gaze-Temiz-Gaze-Temiz
http://www.gaze-temiz.com

UYARIYORUZ ORAN'ın Hatasını..,

İBB'nin İmar Komisyonu ve Meclis Üyeleri çekmesin!!!

 

Çeşme belediyesi meclisinden geçen,

İmar planı değişikliği,

İBB'nin Kasım meclis gündemine geldi,

50. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 132 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dalyan Mahallesi 21İ-1 paftada kamuya terkli alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; “Plan Kararının Bakı ve Seyir Terası (Kule)”, plan notlarının “Bakı ve Seyir Terası (Kule) alanında 5.50 metre x 5.50 metre ebatların Yençok: 12.50 metre yüksekliğinde kültürel amaçlı kullanılmak üzere kule yapılabilir.” şeklinde düzenlenmesi koşuluyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.398899)

Sayın imar Komisyon Üyelleri ve Sayın Meclis Üyeleri ne sesleniyoruz,

Yapılan kanunsuzluğunu, imar planı ve mevzuatına aykrı olan bir yapıyı korumak amacıyla plan tadilatı yapılamaz, 

Yapanlar suç işlemiş demektir!

Büyükşehirden bu planın geçmesi halinde komisyon üyeleri ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusu bulunacağımızı şimdiden ilan ediyoruz,

Bizler kaçak dövüşmeyi sevmeyiz net olarak buradan ilan ediyoruz!

Bu durumu vatandaş yapmış olsa,

Derhal yıkım kararı uygulanır ve imar mevzuatına aykırı davranmaktan, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılır!

Bu durum, imam ve cemaat ilişkisidir,

Ben yaptım oldu zihniyeti olamaz,

Bu konu maarif müfettişi tarafından incelendi,

İnceleme tutanaklarına geçen,

Fen İşleri Müdürü Ahmet Çiçek'in ifadesinde;

“Belediye başkanımızın şifahi talimatı üzerine söz konusu yapının yapım ihalesi için 18.03.2020 tarihinde olur alınmıştır. Yapılacak yapı ticari veya kullanılacak bir yapı değildir. KAMU ALANINDA İNŞAA EDİLMİŞTİR. Yapı RUHSATSIZ OLARAK İNŞAA EDİLMİŞTİR. Bu benim sorumluluk alanım dışındadır. Müdürlüğümüze anıt yapının projesi geldi bunun üzerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi kapsamında açık ihale düzenlendi..,"133.361,58 TL + KDV olarak ihale edildi. Bina bu kapsamda yapılarak geçici kabulü yapıldı.”

Aynı soruşturma konusunda, İmar Müdürü Pınar Güngör ifadesinde;

“.., Ancak başkanlığın emir ve talimatı üzerine 1 ay önce imar plan tadilatı hazırlıklarına başladık..,”

Önce yap sonra pardon deyip imar tadilatına başla,

Bu ifadelere karşın MAARİF MÜFETTİŞİ Soruşturma İzni verilmemesi kararını verdi,

Çeşme Kaymakamanı da onay verdi,

Bölge İdare Mahkemesine itirazımızı yaptık,

Sonuç olarak derdest durumunda bir soruşturma yapılmakta,

Plansız yere ihale yapılamaz!

Bunu biz söylemiyoruz,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz…” 

Hükmü, Çeşme Belediyesinde yer almıyor mu?