Gaze-Temiz-Gaze-Temiz
http://www.gaze-temiz.com

Temmuz ayında sorduğumuz sorunun..,

Yanıtı geldi!!!

 

İzmir büyükşehir belediyesine,

Temmuz ayında Bilgi Edinmeden,

Sorularımızı sorduk,

Bugün cevabı geldi,

Soru ve cevabı sizlerle paylaşıyoruz,

Yorumumuzu yarın yapacağız,

Sayın yetkili

İzmir Mimarlar Odası’nın 2018’de, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Urla Bademler Mahallesini de kapsayan alanda yaptığı nazım imar planı değişikliğine yönelik açtığı davada yargı, planın iptaline kararı verilmişti. Bu plan ile ilgili aşağıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını istiyorum.

1-URLA L17-b23-d lejantlı urla planı Ekrem Demirtaş’a aitken onaylanan plan notlarında kaç adet konut yapılabilmekteydi?

2- Plan iptalinden sonra yeni plan yapıldı mı yapıldı ise hangi tarihte yapıldı?

3-Bahse konu planda 95-96 konut yapılabiliyorken şimdi nasıl 180 villa olarak yapılabilmekte?