Açılışı yeni yapılan yerde..,

29 Ekim 2018 Pazartesi , 20:17
Okunma: 1527
0 Yorum

Neden yeniden ihale yapılmakta?

 

İzmir Buca Sosyal Yaşam Kampusu (Huzurevi) gecikmelide olsa açılışı yapıldı,

2013 yılında 1. İhale 41362 Ekap Nolu Sosyal Yaşam Kampusu yaptırılması işi CHP Genel Başkanının katıldığı tören ile açılışı yapıldı.
 
Açılışı yapılan, Buca Sosyal Yaşam Kampusu için yeniden bir takım ihalelere çıkılmakta,
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununda Pazarlık Usulü Madde 21’de bulunan hallerde yapılır, hükmü var iken ikinci ihale hangi maddeye göre yapılmıştır? 
 
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
 
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. 
 
c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
 
d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. 
 
e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. 
 
f)Yaklaşık maliyeti 117.566 TL’yi geçmeyen (2016 yılı limiti) malzeme veya hizmet alımı
 
Bu maddelerin hangisi Pazarlık usulü ihale yapılmasını gerektirmiştir?
 
Bizlerin bilmediği bir afet mi yaşandı?
 
Yoksa savunma ve güvenlikle ilgili mi özel bir durumu var?
 
İhaleleri anlayamadığımızdan, İzmir Büyükşehir Belediyesine sorularımızı yönelttik,
 
Sn yetkili
 
İzmir Buca Sosyal Yaşam Kampusu (Huzurevi) hakkındaki sorularımızın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından cevaplanmasını talep ediyorum.
 
1- 2013 yılında 1. İhale 41362 Ekap Nolu Sosyal Yaşam Kampusu yaptırılması işinin kesin kabulü yapıldı mı?
 
2- Kesin Kabulü yapıldı ise 2018 tarih 322467 Ekap Nolu Sosyal Yaşam Kampusu Binalarda Teras Yalıtımı, Söve Tamiratları ve Hava Kanalları ile Su Depolarında Tadilat yapılması işinin pazarlık usulü 4.635.000 TL bedelle tekrar ihale edildiği görülmekte. Yeni açılan tesis için olağan mıdır? 
 
3- 2018 tarih 322467 Ekap Nolu Sosyal Yaşam Kampusu ihalesi pazarlık usulü ile olduğundan EKAP dokümanlarından yapılacak işlerin dokümanları gözükmediğinden, ilk yapılan, 2013 yılında 1. İhale 41362 Ekap Nolu ihale ve 2. Yapılan 2018 tarih 322467 Ekap Nolu Sosyal Yaşam Kampusu ihalesinde yapılan işlerin tüm dokümanlarının tarafıma gönderilmesi.
 
4- Kullanıma yeni açılan bir tesiste çıkılan 2’inci ihalede yaptırılan işler 1’inci ihalenin kapsamındaki yaptırılacak işlerde yok muydu?
 
5- İkinci ihalede yaptırılacak işler birinci ihalenin iş kapsamında var ise birinci ihalenin iş kapsamında yaptırılmamıştır?
 
6- İkinci işin Pazarlık Usulü yapılabilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda Pazarlık Usulü Madde 21. Maddede bulunana-b-c-d-e-f şıklarından hangisi pazarlık usulü ihale edilmesi koşulunu oluşturmuştur?
 
7- İkinci ihalede bahsedilen Teras Yalıtımı, hava Kanalları yapılması birinci ihalede neden olmadığının ayrıntılı açıklaması nedir?
 
8- İkinci ihalede bahsedilen su depolarının tadilatı ise yeni biten ihaledeki su depolarının teknik şartnameye uygunluğu hususunda şüphe oluşturmuyor mu?
 
Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını istiyorum.
 
 
 
 
 
 
 


Kaynak: