AGRA KENT HİZMETLERİ A.Ş'den

3 Ekim 2019 Perşembe , 20:32
Okunma: 3195
0 Yorum

TEKZİP GELMİŞ!!!

 

Tekzip metninde yer alan 

“..,Kamuoyu bilmelidir ki, yapılan bu asılsız haber ile amaçlanan müvekkil şirket ile ilgisi bulunmayan birtakım kişi ve kurumlan ilişkilendirerek, toplum nezdinde kendilerini itibarsızlaştırma ve bunun üzerinden müvekkil şirketi yıpratma gayreti içerisindedir.”

Bizler kimseyi itibarsızlaştırma peşinde değiliz, hele ki yıpratma gayretinde hiç olmayız!

Tekzibin devamında,

“Şöyle ki; sözde haberde bahsi geçen "Kılıçdaroğlu'yla aynı karede..," haberi tamamen asılsız olup hiç bir türlü gerçeği yansıtmamaktadır. Haber içeriğinde yer alan "AGRA KENT Hizmetleri ruhsatsız faaliyetlerine devam etmekte!" ile yıpratılmak istenen müvekkil AGRA KENT Hizmetleri A.Ş'nin bu sözde habere konu olan ihaleleri alıp gerekli faaliyetlerde bulunabilmesi için İşyeri Ruhsatı, Çalışma Ruhsatı ve diğer gerekli her türlü izni ve ruhsatı mevcuttur, bu belgeler gerekli mercilere verilmiştir. Müvekkil şirketin faaliyetleri için gerekli olan ruhsatlar şirket merkezinde mevcut olup ilgilisine gösterilebilir. Sözde haber sitesinin müvekkil şirketi itibarsızlaştırmak ve yıpratmak amacıyla suçlamada bulunduğu yer ise müvekkil şirketin deposu konumundadır. Şirketin merkezi orasıymış gibi algı oluşturulup yapılan tüm  işler oradan yürütülüyormuş ve tüm faaliyetler ruhsatsız olarak yapılıyor mesajı ile müvekkil şirketi yıpratmak amaçlanmıştır.”

Önce haberimizin linkini sizlerle paylaşalım, 
 
 
Haberimizde, AGRA KENT HİZMETLERİNİ karalayıcı tek kelimemiz yoktur,

Sorumluluğumuz gereği sorduk,

İmar Denetim, AGRA Kent Hizmetleri ruhsatsız olarak kentin göbeğinde nasıl faaliyet gösterebilmekte?
 
Ya İzmir Çevre ve Şehircilik neden gereğini yapmamakta?
 
Evet, sorduk. “AGRA Kent Hizmetleri kimin korumasında diye onlarca yazı yazdık”

Bu gün yine soruyoruz,
 
Depo diye adlandırdığınız yerin ruhsatı yok iken aylarca, belki de yıllarca nasıl faaliyet gösterdiniz?

Biz yazmıyoruz,
 
 

Cumhurbaşkanlık Genelgesi ile faaliyete geçirilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) uygulaması kapsamında Belediyemize yönlendirilen başvuru formunuz incelenmiş olup;Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü cevap yazısı; "İlgi yazınızda ve ekindeki şikayet dilekçesinde bahse konu olan, Bornova İlçesi, Erzene Mah. tapunun 198 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın yerinde ve arşiv dosyasında yapılan tetkikte inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine rastlanılmamış olup, parsel üzerindeki ruhsatsız yapılar ile ilgili 12/03/2019 tarih, 9548 sayı ile Yapı Kontrol Servisine yazılmıştır." denilmektedir. Bilgilerinize rica ederim. 

 

Bornova Belediyesi ne yazmış?


Sizin İnşaat Ruhsatınız yok muş!


Yapı Kullanmanız yokmuş!


Doğal olarak İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma Belgesi olmayan yerin, İŞYERİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI DA OLMAZ!

 

Bu neyin TEKZİBİ anlamadık!

 

Aslına bakarsanız suç sizde değil,

 

Aylarca kentin göbeğinde ruhsatsız olarak koskoca bir tesisin çalışmasına göz yuman yetkililer!


Bu tekzib bizim aklımızı başımıza getirdi,


Ruhsatsız tesise göz yuman yetkililer hakkında, İzmir Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusu yapacağız.


TEKZİBİ yayınlama zorunluluğumuz olmadığı halde tekzibi sizlerle paylaşıyoruz!

 

 

 

 


Kaynak: