Akaryakıt İstasyon Alanı Yapmak..,

10 Nisan 2018 Salı , 20:15
Okunma: 1043
0 Yorum

Bu kadar basit mi?

 
İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis gündemine gelen bir madde gözümüzden kaçmadı.
 
23. Bornova Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli ve 71 sayılı Kararı ile uygun görülen; Doğanlar Mahallesi, 19110 ada, 1 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Akaryakıt İstasyonu Alanı (LPG Tesisi yapılabilir) olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.68835)
 
Nazım İmar Planı doğrultusunda Akaryakıt İstasyonu Alanı (LPG Tesisi yapılabilir) olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunan arazi incelediğinde;
 
 
 
Parsel sorgudan edindiğimiz bilgilere göre,
 
2320 metre2 alan üzerinde,
 
İki kargir  ev bahçe ve dam yazılmakta,
 
 
 
Fotoğrafa bakıldığında ise,
 
Onlarca ev görülmekte,
 
Parselin köşesinde yer alan boş alana herhalde,  Akaryakıt İstasyonu Alanı (LPG Tesisi yapılabilir) şeklinde plan notu işlenecek,
 
Bu kadar basit bir işlemse eğer, herkes parselinin boş bulunan kısmına Akaryakıt İstasyonu teklifi götürsün.
 

 


Kaynak: