Aklımız Karıştı..,

8 Mart 2020 Pazar , 20:39
Okunma: 1711
0 Yorum

Ön bahçe derinliği "0" olabilir mi?

 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde yer alan bir madde gözümüzden kaçmadı,

57. Karşıyaka Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 72458193/23 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dedebaşı Mahallesi 32519 adanın yürürlükteki imar planında bitişik nizam 5 kat (B-5) yapılaşma koşullu konut alanı kullanımındaki ön bahçe mesafesinin "0" (sıfır) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60459)

Ön bahçe mesafesinin "0" (sıfır) olarak belirlenmesi mümkün olabilir mi?

Öncelikle, Ön bahçe nedir?

“Ön bahçe, bina ön cephe hattı ile parselin ön cephesi arasında kalan parsel bölümleri olarak tanımlanıyor. Yoldan yüz alan bütün bahçeler ön bahçe statüsünde oluyor. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında ön bahçe mesafelerine ilişkin esaslara yer veriliyor.

Ön bahçe mesafesi imar planında belirlenen ön cephe hattına veya ön bahçe mesafesine göre, planda belirlenmemişse idarelerin imar yönetmeliklerine veya imar yönetmeliklerinde hüküm bulunmaması halinde bu Yönetmelikteki esaslara göre belirleniyor. 

Birden fazla yola cephesi bulunan parsellerde de bu esaslara uyuluyor.

Ön bahçe mesafesi (10,00) m. ve daha fazla olan parsellerde bordür üst seviyesinden en fazla (2,00) m. inilmek veya çıkılmak suretiyle ön bahçeden bina girişi yapılabilir. “

Şimdide büyükşehir belediyesinin,

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Parsel derinlikleri:

1. İkamet ve ticaret bölgelerinde:

a) Ön bahçesiz nizamda: (13.00) m. den,

b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (13.00) m. den, az olamaz.

2. Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:

a) Ön bahçesiz nizamda: (5.00) m. den,

b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (5.00) m. den, az olamaz.

Bizlerin aklı karıştı, “ön bahçe mesafesinin "0" (sıfır) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi.” Nasıl meclise getirilmekte?
 


Kaynak: