ALAÇATI PORT DOSYASI (3)

08 Kasım 2016 Salı , 18:02
Okunma: 2752
0 Yorum

Davulla Tokmak aynı elde olursa..,

 

Şimdi akıllara bir soru daha takılmakta! Diye bitirdiğimiz yazıya devam ediyoruz.

Evet, akıllara takılan soruları soralım.
 
21.07.2014 tarihinde, Muhitin Dalgıç tarafından imzalı yazıda, Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğüne yazılan yazıda; “….,Alaçatı yat limanında yapılan aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine istinaden mühürlenmiş olup işlemler devam etmektedir..,”
 
Yapı Tatil Zaptı neden tutulmuştu aykırılıklar neydi derseniz;
 
RUHSAT EKİ VE PROJELERİNE AYKIRI olarak 3 adet yüzer iskele yapılmış.
 
Hangi parsel de yapılmış derseniz eğer, Parsel Yok, DOLGU ALANI üzerinde yapılmış.
 
Arkadaşlar, sürekli doldura doldura parsel oluşturmaktalar.
 
Tabiatın dengesi bozulur mu, bozulmaz mı kimin umurunda fazladan parsel oluşsun yeter!
 
Şimdi gelelim, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir 3. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 24.06.2014 tarihinde bir karar almış.
 
“.., plan teklifinin prensipte uygun olduğuna (OLUMLU) ancak söz konusu alanda izinsiz tüm uygulamaların belediyesince araştırılarak gerekli iş ve işlemlerin ilgili belediyesince yürütülmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.”
 
İlgili belediye kim? Alaçatı Yatırım Turizm…, A.Ş’nin ortağı.
 
Davulla tokmak aynı elde olursa, çal Allah çal durumu olmaz mı?
 
Kim kimi denetleyecek?
 
Koruma Kurulu böylemi değerlerimizi korumakta?
 
Eee böyle kararlar alınırsa, kaçak Yat Limanı da olur değil mi?
 
Asıl merak ettiğimiz konu ise, 21.07.2014 tarihinde YAT LİMANINA Çeşme Belediyesi Tarafından YAPI Tatil Zaptı tutmadan önce, 2006 yılından 2014 yılına nasıl çalıştı?
 
İşyeri çalıştırma ruhsatı olmadan nasıl yat sahiplerinden bağlama parası aldı?
 
Bu Yasa ve Yönetmeliklere uygun mu?
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Kıyı Tesisi Geçici İşletme İzin Belgesi;
 
02.06.2015 tarihinden 02.06.2016 tarihine kadar verildiği görülmekte.
 
 
Yönetmeliği inceliyoruz,

 “KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK”
Madde 9 
c) Yetki alanına giren konularda, İdare tarafından yazıyla istenecek olan DLHİ’nin görüşleri (uygulama projesi bulunmayan eski tesislerde, DLHİ tarafından ÇED mevzuatının gereği yapılmış olması kaydıyla, yapının halihazır durumu göz önünde bulundurularak onaylanacak vaziyet planı ve tesisin maruz kalacağı yüklere karşı yapının bugünkü durumu ile mukavemetine ilişkin gerekli inceleme, araştırma, hesaplama, yerinde yükleme deneyleri ile hangi tip ve büyüklükteki geminin hangi şartlarda yanaşabileceğine ilişkin üniversitelerin ilgili bölümleri sorumluluğunda hazırlanmış ve DLHİ tarafından da uygun görülmüş raporu)
 
ÇED MEVZUATININ yapılmış olması gereği denilmekte. Peki, ÇED Süreci Yat Limanı mı yoksa Balıkçı Barınağı olarak mı alındı?
 
Yarın devam edeceğiz diyemiyorum. Çünkü yarın gündem çok dolu. Adliyede, Narlıdere Belediye başkanı ve bürokratlarının yargılanması duruşmasında olacağım, Menes Köy Vilları var. Perşembe günü devam ederiz.
 
Kalın sağlıcakla..,
 


Kaynak: