ALAÇATI PORT DOSYASI (4)

10 Kasım 2016 Perşembe , 21:38
Okunma: 2639
1 Yorum

İZİNLER ALINDI MI?

 
ÇED MEVZUATININ yapılmış olması gereği denilmekte. Peki, ÇED Süreci Yat Limanı mı yoksa Balıkçı Barınağı olarak mı alındı?
 
Diye yazımızı bitirmiştik.
 
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Müdürlüğü tarafından, 11.08.2004 tarihinde verilen ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ  “ ALAÇATI BALIKÇI BARINAĞI” olarak verilmiş.
 
Bu alanda BALIKÇI BARINAĞI MI yoksa, YAT LİMANI MI var?
 
Balıkçı Barınağı nedir?
 
Balıkçı teknelerine hizmet vermek amacı ile dalgakıranla korunmuş, yöre balıkçılarının ihtiyacına yetebilecek kadar havuz ve geri sahaya sahip, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, çekek yeri, deniz ürünlerini geçici depolama ve satış üniteleri bulunan kıyı yapılarıdır.
 
Yat Limanı nedir?

Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan denizalanı, yat limanı.
 
BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ’Nİ oturdum inceledim.
 
Balıkçı Barınaklarının Başka Amaçla Kullanımı

MADDE 19 – (Değişik:RG-28/10/2008-27038)
Balıkçı barınakları Bakanlığın olumlu görüşü alınmadan, hiçbir şekilde yat limanına dönüştürülemez ve başka amaçlarla kullanılamaz. Ancak, mendirekler, rıhtımlar, iskeleler, çekek yeri, ağ bakım yeri, idari bina, depo ve bunun gibi balıkçıların ihtiyacı dışındaki kısımlar, Bakanlığın olumlu görüşüne ve belirleyeceği esaslara uygun olarak diğer amaçlarla kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir.
 
Bu yönetmelik hükümleri uygulandı mı?
 
Aynı yönetmeliğin, Barınakların İşletilmesi 
 
İşletme Esasları
Madde 9 (h) bendinde;

h) (Değişik:RG-28/10/2008/27038) Barınağın müsait olması halinde, balıkçı gemilerinden başka Ulaştırma Bakanlığınca belirlenen teknik işletme kriterleri dikkate alınmak kaydıyla kum motorları, nakliye gemileri, yatlar gibi gemilerin ücret karşılığı barınaktan geçici olarak yararlanmasına izin verir. Bu izin süresi balıkçı gemilerinin, barınaktan yararlanmalarını engelleyecek süre ve koşullarda olamaz.

Bu izinlerin olduğunu sanmıyor ve Alaçatı Turizm Yatırım İşletme A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Çeşme Belediye Başkanı Sn Muhittin Dalgıç’a soruyoruz,  İzinler alındı mı?

 

Bitti mi, bu dosya Meydan Laraousse olur. Daha imar planlarındaki ayrıntılara el atacağım.


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 11.11.2016 16:49:56

  • münevver yaşar
  • Sayın Aziz Kocaoğlu'nu, ilçe belediyesi hakkında idari soruşturma açmaya davet ediyorum... Sayın Başkan bu belediye sizin sorumluluğunuzdadır, iki yıl önce zaten bütünşehir kapsamında sizin yetki ve sorumluluğunuzdadır....başkan sizin adayınızdır.. ilçenizde olagelen tüm hukuk dışı uygulamalardan direk olarak sorumlusunuz... lütfen belediyelerinize sahip çıkın.... İzmir sizden sorulur... bilmiyordum haberim olmadı diyemezsiniz