Ali Engin’in dikkatine..,

16 Mayıs 2019 Perşembe , 21:03
Okunma: 2332
0 Yorum

Sunuyoruz!

 

 

Narlıdere ilçesinde bulunan Sahilevleri ve Altıevler mahallesi, 3. Derece Sit Kararı mevcut mu sorusunu Narlıdere Sakinleri sormaktalar,

 
Onların sorularını derleyip,  Cimer üzerinden sorduk,

 
Sn yetkili 

İzmir İli, Narlıdere İlçesi Sahilevleri ve Altıevler Mahallesinde bulunan İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 01.07.1999 tarih ve 8049 sayılı tescil kararı doğrultusunda alınan “koruma amaçlı 3. Derece Sit” kararı ile ilgili 

1-Sit Kurulu, Sit Kararını hangi şartlarda kaldırdı koruma amaçlı imar planlarındaki parsel büyüklüklerinin kaç metrekare olması doğrultusunda bu karar alındı. 

2-İzmir ili Narlıdere ilçesindeki 1/5000 ölçekli sit sınırlarında kalan parseller hangileridir, neden diğer parsellerden farklılık göstermiştir. 

3-Bahse konu alan için eski Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’un basına verdiği açıklamalarda 3. Derece sit olarak kalan yerlerde, 3000m2 küçük parseller olmayacak, sitten çıkarılan bölgede ise 1000 m2 küçük olmayacak şeklinde açıklamasıyla örtüşmeyen yapılaşmaların açıklaması nedir? 

4-Bahse konu sitten çıkarılan bölgenin plan notlarının tarafıma yollanması. 

Gelen yanıtı paylaşalım,
 

 

Cevaplar:

Başvurunuzda bahsi geçen alanın doğal sit alanı olması sebebiyle 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" doğrultusunda Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem olmadığı, talebinizin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden sorulması gerektiği hususunda;

Bilgilerinizi rica ederim.

Sorularımızın yanıtı alamadığımızdan İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne soracağız.

 

Bizim elimizde olan belgeleri de sizlerle paylaşalım.

 

 

 Eğer hala SİT Kararı var ise, önemli sorularımız olacak!

 

Sorularımızın yanıtları geldikten sonra sizlerle paylaşacağız.


Kaynak: