Ali Rıza Avcan

24 Aralık 2020 Perşembe , 19:27
Okunma: 1257
0 Yorum

KENT STRATEJİLERİ MERKEZİ'NDE yaptığı paylaşım!!!


BEN YEMEDİM, SEN YE...

Geçtiğimiz aylarda Tarihi Liman Kenti İzmir adıyla UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne giren kent merkezinin yönetimi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TARKEM Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım İnşaat Anonim Şirketi arasında 5 Mayıs 2020 tarihli bir İşbirliği Protokolü, ardından da TARKEM A.Ş.'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığı yetkiler çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TARKEM A.Ş. arasında 18 Eylül 2020 tarihli bir protokol imzalandı.

Bu çerçevede bugün, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TARKEM A.Ş. arasında imzalanıp İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18 Eylül 2020 tarih, 750 sayılı kararı ile onaylanan işbirliği protokolünün "Projenin Konusu" başlıklı 4 ve 5. maddelerini sizlerle paylaşmak istiyorum:

Protokolün Konusu

Madde 3 - Bu protokol, Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi'nin UNSECO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesinde ilk adım olan Geçici Liste'ye girmesinin ardından, Alan Yönetim Planının hazırlanması ve uygulanması; UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TARKEM arasındaki işbirliğinin esaslarını belirlemek üzere oluşturulmuştur. Bu temel amacın gerçekleştirilmesi için taraflar, bu protokolü oluşturan aşağıdaki maddeleri, bu protokolün bütününü ve uygulanmasına yönelik koşullarını karşılıklı olarak kabul ve taahhüt ederler.

Madde 4 - İzmir Tarihi Kent Merkezi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesi sürecinde TARKEM'in görev ve sorumluluğundaki her türlü faaliyet (alan yönetim planının hazırlanması ve onaylanması, alan yönetimi ofisinin kurulması ve işletilmesi, personel desteği verilmesi, danışmanlık hizmetleri, Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu'nun oluşturulması sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile görüş alışverişinde bulunulması, Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanması, alan yönetim planının uygulanmasının izlenmesi ve güncellenmesi, organizasyon ve tanıtım faaliyetleri, yurtdışı-yurtiçi ziyaretleri), kentin yerel yönetim otoritesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve koordinasyonunda gerçekleştirilecek, bu kapsamda yürütülecek iş ve işlemlerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesince alt protokoller, hizmet alımları, veri paylaşımı da dahil olmak üzere her türlü destek ve işbirliği sağlanacaktır.

Bu iki maddenin incelenmesinden de görüleceği gibi gerek 15 Mayıs 2020 tarihli ilk protokolü imzalayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekse 18 Eylül 2020 tarihli protokolü imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu konularda hiçbir bilgi, birikim, deneyim, beceri ve yeteneğe sahip olmayan TARKEM A.Ş.'ye "ben yiyemedim, sen ye" mantığıyla sahip oldukları yetkileri devredip her konuda destek olup katkıda bulunma sözü vermişlerdir.

Tabii kim adına? Elbette ki, sen, ben; yani kamu yararına adına değil; bir kısım özel kişi ve grupların açık ve "derin" çıkarları uğruna...

 


Kaynak:

Etiketler:

  • Ali,
  • Rıza,
  • Avcan,
  • ,