Bakanlık Hukuk Müşavirliği’ne

14 Mart 2018 Çarşamba , 21:03
Okunma: 2693
0 Yorum

görüş sorulmuş olup Hukuk Müşavirliği’nin değerlendirmesi beklenilmektedir.

 
Geçtiğimiz aylarda Menemen’de yapılan STATÜ PROJESİ ve KUZEY ŞEHİR PROJELERİ hakkında derneğimize ihbarlar geldi,
 
Bilindiği üzere yapılan ihbarları bekletmeden ilgili kurumlara yolluyoruz,
 
Menemen Belediyesi tarafından yanıtlanan bilgi edinme cevabında;
 
"Yücesoy İnşaat Firması tarafından yapılmaya başlanan STATÜ isimli projesine Belediyemizce 23/10/2017 tarihli ve 363 sayılı yapı ruhsatı 
 
Kuzeyşehir isimli projesine Belediyemizce 29/09/2016 tarihli ve 205 sayılı yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
 
İlgili Kanun ve yasa kapmasında incelendiğinde (çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği) ÇED raporu gerektirmediği anlaşılmaktadır."
 
Konuyu birde muhatabından yani Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden sorduk,
 
 Gelen yanıt; 

“İlimiz Menemen ilçesi 30 Ağustos Mahallesi 3161 ada, 4 parsel ve 60341 ada, 7 parsel üzerinde yer alan faaliyetlere ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemler yapılmıştır” 
 
Bu cevaptan bir şey anlayamadığımız için, sorularımızı bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sorduk,
 
Yapılan iş ve işlemler nedir sorusuna yanıt olarak iş ve işlemler yapılmıştır cevabı suçu saklamakla eşdeğerdir. Ortada Menemen Belediyesi tarafından verilen ruhsatlar vardır ve inşaatlar başlamıştır. ÇED süreci tamamlanmadan inşaata nasıl başlandı %2 oranında cezalar kesildi mi? En önemli ayrıntı ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü POİNT BORNOVA ÇED sürecini tamamlamadan inşaata başlamış. Mavi Bahçe AVM projesinde de bizim şikayetlerimiz sonrasında iş ve işlemler yapıldığı ortada iken neden Çevre ve Şehircilik ÇED Şubesi bahse konu inşaatların çarşaf çarşaf reklamları yapılmasına karşın neden takibini yapmaz. Sorduğum soruları bir kez daha soruyorum ve maddelere ilişkin cevaplanmasını talep etmekteyim.
 
Sn Yetkili 
Aşağıdaki sorularımın İzmir Menemen Belediyesi ve İzmir Çevre ve Şehircilik l Müdürlüğü tarafından cevaplanmasını talep ediyorum. 
YÜCESOY İnşaat Firması tarafından yapımına başlanan STATÜ PROJESİ ve KUZEY ŞEHİR PROJELERİ hakkında 
1-İnşaat Ruhsatları hangi tarihte alındı? 
2-İnşaat Ruhsatından önce ÇED Gerekli Değildir kararları alındı mı? 
3-ÇED tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne hangi tarihte sunuldu? 
4-ÇED onay tarihi hangi tarihtir? 
5-ÇED Onayı olmadan ruhsatlar verildi ise proje maliyetinin %2 cezaları uygulandı mı? 
6-İddia edildiği gibi ÇED Görüşleri yok ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü neden bir işlem yapmamıştır? 
Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını talep etmekteyim. 
Bu gün cevap geldi,
 
Cevap: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI > TURİZM VE KONUT YATIRIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
 
19.02.2018 tarihli ve 1800326421 sayılı BİMER başvurunuz.

İzmir İli, Menemen İlçesi, Atatürk Mahallesi, 5128 ada, 13 parsel üzerinde Yücesoy Müh. İnş. Taah. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmakta olan “Yücesoy Kuzey Şehir” isimli konut projesine ilişkin olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 26.12.2017 tarihinde yerinde tetkik yapılmış olup; 399 konut olarak planlanan proje için 02.12.2016 tarih ve 2016/205 sayı ile Menemen Belediyesi tarafından yapı ruhsatı verildiği ve inşaat çalışmalarının başladığı tespit edilmiştir. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.12.2017 tarihli ve 45067 sayılı yazısı ile söz konusu proje hakkında proje bedelinin %2’si oranında idari yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Bakanlığımıza görüş sorulmuştur.
Diğer taraftan; proje sahibi olan Yücesoy Müh. İnş. Taah. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.’nin vekili Avukat Gökay YETİM tarafından sunulan 12.01.2018 tarihli dilekçede; “Menemen Belediyesi tarafından yapı ruhsatı verildiği tarihlerde 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda, Danıştay 14. Dairesi tarafından ÇED Yönetmeliği’nin Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi’nin (Ek-2 Listesi) 33. Maddesi: Toplu konut projeleri (500 konut ve üzeri) hakkında verilmiş yürütmenin durdurulması kararı bulunması nedeniyle “ÇED Gerekli Değildir Kararı” alınması zorunluluğunun ortadan kalktığı, yürütmesi durdurulan madde bakımından gerekli düzenlemeler yapılmadıkça, geçici de olsa uygulama kabiliyeti bulunmayan maddenin göz ardı edilmek suretiyle yürürlükten kaldırılmış olan bir önceki ÇED Yönetmeliği’ndeki düzenlemenin uygulanmaya çalışılmasının idarenin kuruluş ve işleyişinin temel esası olan kanuni idare ilkesine aykırı olduğu, bu sebeple Yücesoy Kuzey Şehir konut projesi için ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmadan inşaata başlanmış olmasında mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı” belirtilmiş ve konuya ilişkin olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan AYHAN tarafından hazırlanan hukuki değerlendirme raporu Bakanlığımıza sunulmuştur.
 
İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün görüş talebi ve proje sahibinin hukuki sürece ilişkin iddiaları ile ilgili olarak 23.01.2018 tarihinde Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği’ne görüş sorulmuş olup Hukuk Müşavirliği’nin değerlendirmesi beklenilmektedir.
 
Diğer taraftan; BİMER başvurusunda belirtilen “Statü Projesi” ile ilgili olarak Bakanlığımıza yapılmış herhangi bir başvuru bulunmamakta olup, konu ile ilgili olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bilgi alınması uygun olacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. 
 
Anladığımız kadarıyla, Yücesoy Kuzey Şehir ve Yücesoy Statü Projeleri ile ilgili ÇED Süreci ile ilgili bir başvuru yapılmamış.
 
Bakanlık konuyu Hukuk Müşavirleri tarafından incelemeye almış, bizde inceliyoruz, konuyu ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız, 
 
Daha önce yaptığımız haberlerde;
  
Yücesoy Mühendislik tarafından inşa edilen Kuzeyşehir projesi Menemen'de 30 bin metrekarelik arsa üzerine kuruluyor. 2+1, 3+1, dubleks ve 4+1 dubleks villalardan oluşan projede en küçük daire brüt 121 metrekare büyüklüğünde. Villalar net 208 metrekare kullanılabilir alana sahip. 7 ila 18 katlı 8 bloktan oluşan Kuzeyşehir İzmir'de 396 konut yer alıyor.
 
Yönetmelik 26.05.2017 yönetmelik değişti 200 ev ile sınırlandırıldı.
 
 
 
Böylelikle, Toplukonut projeleri 200 konut ve üzeri denildi.
 
Eskiden 500 konut olduğundan ve 29.09.2016 tarihinde ruhsat aldığından Kuzeyşehir Projesi CED sürecine tabii değil, yine de bu konuyu da incelemekteyim.
 
Kuzeyşehir projesi yönetmeliğin değişmesinden önce ruhsat aldığından dolayı problem kalmıyor,
 
Ancak Statü projesinde problem devam etmekte.
 
Statü Projesi Ruhsatını yönetmelik değişikliğinden sonra almış.
 
Parsel sorgudan projenin parsellerine baktım. 3161 ada 4 parsel ve 60341 ada 7 parsel
 
İki parsel arasında yol var diye CED Sürecinden muaf olduklarını düşünüyorlarsa, yanılıyorlar,
 
Mavi Bahçe Projesinde de, 3 parsel vardı,
 
Lakin proje tek nasıl olacak dedim ve ilave ettim bir parsele pembe bahçe, diğer parsele mor bahçemi denilecek dedim,
 
İçişleri Müfettişleri bana hak verdiler ve soruşturma izinleri çıktı,
 
Ayrı ayrı ruhsat kesilse bile olmaz,
  
Mavi Bahçe Projesinde bu tezimi ispatlamıştım. Her ne kadar İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 3 parsel var diye tanımlasalar da, en nihayetinde haklılığımı ilan etmiştim ve bu yüzden yargılanmalar olmuştu.
 
Aslına bakarsanız bunu ben bile bilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Menemen Belediyesi bürokratlarının bilmemesi mümkün değil,
 
Bugün Menemen Belediyesi ile konuştum, Ruhsatın 193 konut olduğunu söylediler,
 
Yani sınır değerden 7 konut eksik,
 
Bakalım bize ihbarı yapan Menemen'li vatandaş mı yanılıyor yoksa ilgili kurumlar mı bekleyip göreceğiz,
 
Eğer ben, Üniversite okuyor olsaydım, bu incelemelerle şimdiye kadar ordinarüs profesör olmuştum.
 
Şimdi diyeceksiniz ki neyi değiştirdin, değişen bir şey var o da bende saklı kalsın!
 
 
 

 


Kaynak: