Balıkçılar Meydanı iddiaları..,

4 Kasım 2018 Pazar , 19:52
Okunma: 1344
0 Yorum

Üzerine!!!

 

 Bir okuyucumuzdan gelen iddiayı,

Sorumluluğumuz gereği, sizlerle paylaşıyoruz,
 
“Nivent hanım yazılarınızı uzun zamandır okuyorum. Balıkçılar Meydanı yapılması işi ile ilgili yazılarınızda sadece önemli bir husus dikkatimi çekti. Bundan dolayı bu hususu merak ediyorum.Zannederim bu hususu İzmir halkı da merak ediyordur.Bahse konusu husus Balıkçılar Meydanı yapılması işinin Müteahhiti Hazar-Tek İnş. Taah. Metal ve Yapı Projesi'nin ortakları 1XXXXXXXXX2 T.C. Kim No.lu Baha Akın ve 1XXXXXXXXX0 T.C. Kimlik No.lu Ergin Gökçe'dir.Yazınızda Ergin Gökçe ile Dr.Buğra Gökçe soyadının isim benzerliğimi olarak belirtmiştiniz.Bu önemli husus da bu zamana kadar İ.B.B yetkililerin açıklama yapmaması beni şaşırttı. 1XXXXXXXXX0 T.C Kimlik No.lu Ergin Gökçe ile Dr.Buğra Gökçe'nin isim benzerliği veya  kan bağı ile yakınlığı hususunda Beni ve İzmir halkını bilgilendirmek amacıyla İzmir Büyük Şehir Belediyesi Başkanlık Makamına 4982 Bilgi Edinme Kanunu göre sormanızı,bu hususta tarafınıza verilen cevabı da gazetenizde yazarak beni ve İzmir halkını bilgilendirmenizi rica ediyorum.
 
Balıkçılar Meydanı yapılması işinde bahse konusu hususun önemi 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun ihaleye katılamayacak olanlar başlığında Madde 11'de belirtilen hususlardır.            
Madde 11:Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 
                       
c) İhaleye yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.           
 
d)İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 
                                  
e)(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenler. 
                   
f)(c),(d) ve (e) bentlerinde belirtilen ortakları ile şirketleri(bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmayan veya sermayenin 0/0 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketleri hariç)...                 
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir."
 
Okuyucumuzun ihbarında yer alan konuları İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme Birimine sorduk.
 
Gelen yanıtı sorumluluğumuz gereği sizlerle paylaşacağız.
 


Kaynak: