Başkan Ali Engin bu konuda..,

13 Temmuz 2020 Pazartesi , 19:35
Okunma: 2183
0 Yorum

ne cevap verecek!!!

 

Geçtiğimiz ay Gaze-temizçcom da "En Nihayetinde, İş ve İşlemler Başlatılmış!!!" başlığı altında bir haber yaptık,


Aslına bakarsanız konuya ilişkin ilk haberimizi geçtiğimiz yılın eylül ayında yaptık,
 
Haberimizle birlikte, sorularımızı da, Cimer üzrinden sormuştuk,
 
Ne yazık ki sorularımıza geçtiğimiz ay da cevap aldık,
 
Nerede ise bir yıl geçmek üzere,
 
İlk verilen cevap
 
"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI > İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (26.06.2020 15:29)
Sayın İlgili Başvurunuzun İlgili Şube Müdürlüğümüzce işleme alındığı görülmüştür."
 
2. cevap
 
"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI > TABİAT VARLIKLARINI KORUMA İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (24.06.2020 12:09)
Konuyla ilgili İş ve işlemler Başlatılmış olup en kısa zamanda tarafınıza bilgi verilecektir bilgilerinize rica ederiz."
 
Bugün gelen cevap
 
"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI > TABİAT VARLIKLARINI KORUMA İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (13.07.2020 10:10)
İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Narlıdere Mah. 79 Ada 14 parsel, kısmen İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bölge Kurulunun  17.12.2002 tarih ve 698 sayılı kararı ile belirtilen 3. Derece Doğal sit alanında , kısmende Doğal sit alanı dışında kalmaktadır. Şikayete konu Migros mağazası doğal sit alanı dışında kalmaktadır.söz konusu parselin doğal sit alanı kısmında izinsiz uygulamalara ilişkin ilgili TVK Bölge Komisyonu kararı gereği için ilgili Belediyesine iletilmiş olup işlemleri devam etmektedir.

Cimer başvurusunda Migros magzasınında içinde bulunduğu doğal sit alanı dışındaki iş ve işlemlerin uygulayıcısı olan ilgili idaresi olan Belediyesinden temin edilmesi hususunda Bilgilerinize rica ederiz."
 
Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü belediyesine iletmiş,
 
Gelen cevaptan anlaşılacağı üzere "..,  Şikayete konu Migros mağazası doğal sit alanı dışında kalmaktadır.söz konusu parselin doğal sit alanı kısmında izinsiz uygulamalara..,"
 
Bu alanda izinsiz uygulamalar var,
 
Peki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü belediyesine ilettiğinden sorumluluğu kalmamış mı oluyor?
 
Biz sorumluluğumuz gereği ilgili Narlıdere Belediyesi Bilgi Edinme Birimine yazacağız,
 
Yapılan iş ve işlemler neymiş öğreneceğiz.
 
Sorularımızı tekrar paylaşalımi
 
Sayın yetkili
 
İzmir Narlıdere ilçesi Gürler Caddesi Altıevler mevkiinde bulunan, 79 Ada 14 Parselde bulunan Migros Mağazası ile ilgili sorularımın Narlıdere Belediyesi, ve Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü tarafından cevaplanmasını talep ediyorum.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen cevapta,“..,Anılan parseli de kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Narlıdere Belediyesince hazırlanarak onaylanan ve 5216 sayılı yasanın 7.1-b Maddesi uyarınca incelenip onaylanmak üzere Belediyemize gönderilen herhangi bir uygulama işlem dosyasına arşiv kayıtlarımızda rastlanılmamıştır.Narlıdere Belediyesi yetkilisi ile yapılan şifahi görüşmede ise; anılan parseli kapsayan alanın 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre imar planı uygulaması yapılmak üzere Narlıdere Belediyesi Encümeninin 26/11/1998 tarih 528 sayılı kararıyla 1. No.lu düzenleme sahası olarak belirlendiği, ancak henüz bu sahada bir imar uygulaması çalışmasına başlanılmadığı bilgisi edinilmiştir.”
1- İzmir Narlıdere ilçesi Gürler Caddesi Altıevler mevkiinde bulunan, 79 Ada 14 Parselin imar planı notları nedir?

2- Yapı Ruhsatı hangi tarihte ne olarak verilmiştir?

3- Yapı Kullanım Belgesi ne zaman verildi?

4- İşyeri Çalıştırma Ruhsatı hangi tarihte verildi?

5- İzmir Narlıdere ilçesi Gürler Caddesi Altıevler mevkiinde bulunan, 79 Ada 14 Parselin parselasyon planı var mı, hangi tarihte onaylandı?

6- Parselasyon planı yok ise hangi yasa ve yönetmeliğe göre inşaat ruhsatı verildi?

7- 79 Ada 14 Parsel tapu kayıtlrında SİT alanı tescili yapılmışmıdır?

8- SİT Tescili parselde MİGROS faaliyet gösterebilir mi?

9- Yapı Kullanım Belgesinde kaç m2 yazmaktadır?

10- İmar Barışından faydalanıldı mı faydalanıldı ise kaç m2 alan imar barışına girdi?


Kaynak: