Belediye Meclis Kararı ile Turizm..,

20 Mayıs 2018 Pazar , 21:07
Okunma: 1298
0 Yorum

Alanları..,

 
İzmir Büyükşehir belediyesinde askıya çıkan plan

“Urla İlçesi, Bademler Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na yapılan itirazlar doğrultusunda planda " Turizm Alanı " kullanımına ayrılan bölgelerin " Ticaret-Turizm-Konut Alanı " olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan NİP-24589,1 plan işlem nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.”
 
Turizm Alanı iken Ticaret-Turizm-Konut Alanı olarak değiştirilmesi, belediye meclis kararı ile mümkün mü değil mi diye Turizm Bakanlığı’na soracağız,
 
Bildiğimiz kadarıyla, Bakanlığa ait olan alanda, sadece bakanlık revizyon yapar,
 
Dediğimiz gibi en doğrusunu, Turizm Bakanlığı bilir, gelen cevabı sizlerle paylaşacağız.
 
PLAN KARARLARI 4.1. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ
İzmir İli, Urla İlçesi, Bademler Mahallesi, (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na, askı süresi içerisinde değişikliğe konu bölgelerin turizm tesis alanı belirlenmiş olmasına yönelik yapılan itirazlara ilişkin alman Meclis Kararlarında; söz konusu alanların "Ticaret-Turizm-Konut Alanı" olarak belirlenmesinin, gerekli sosyal donatı alanları ayrılması koşuluyla prensipte uygun olduğu değerlendirilmiş ancak öncelikle 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında gerekli değişikliğin yapılması gerektiği tariflenmiştir.
 

 


Kaynak: