Belediyeden gelen cevap..,

21 Ekim 2020 Çarşamba , 20:44
Okunma: 3675
0 Yorum

Sonrası!!!

 


Geçtiğimiz günlerde, Menderes Belediyesi ile ilgili,
 
“Bu alanda parsel TORPİLİ Var mı, Yok mu?”

Başlığı altında bir haber yaptık,


Haberimizin içeriğinde,

Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar tarafından cevaplanan yazıyı da sizlerle paylaştık,

Daha önce yayınladığımız haberin içinde,

“Eğer iddialarımız doğru ise,
 
Gelen cevap yazısında gerçeği saklayıp doğruyu söylemiyorlarsa,
 
Ayrı bir suç olur!
 
Burada, Parsel torpilli var mı yok mu?
 
Müfettiş incelemesinden sonra ortaya çıkacaktır”

Şeklinde sonlandırmıştık,

Gelen yazıyı inceledik,

İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep ettik.
 
Sizlerle İçişleri Bakanlığı'na yazdığımız dilekçeyi patlaşıyoruz.TC
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü/Ankara
 
 
İzmir ili Menderes ilçesi Barbaros Mahallesi 1031 Ada 1 parsel 1032 Ada 1 Parsel 1033 Ada 1 Parsel 1034 Ada 1 Parsellerde bulunan alanda diğer parsellerden ayrılarak tek başına 18 uygulaması yapılmıştır.
 
Diğer parseller ile birlikte yapılması halinde %42 zayiat olduğu halde bu parseller ayrılarak %39 ile imar uygulaması yapılmıştır.
 
Bu durumda diğer parsel maliklerinin zayiatı arttığı gibi, imar uygulamaları yapılmayarak mağdur edilmişlerdir.
 
1- İmar yönetmeliğine ve eşitlik ilkesine aykırı olarak verilmiş olan bütün düzenleme sahası hangi gerekçeyle sadece 4 parsel olarak uygulandığının araştırılarak yetkililer hakkında İçişleri Bakanlığı müfettişi tarafından inceleme yapılması
 
2-Bu parseller üzerine yapılan binaların imar planına, imar durumuna, projesine uygun olup olmadığının araştırılması, uygun değil ise ruhsatlarının iptal edilerek, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma izin belgesi veren yetkililer hakkında görevi kötüye kullanma suçu işleyip işlemediklerini yine İçişleri Bakanlığı müfettişi tarafından incelenmesini talep ediyorum.
 
Yukarıda sıraladığım maddelere ilişkin elimde olan tüm belgeleri görevli müfettişe verilmek üzere ifademin alınmasını ve sonucundan tarafıma bilgi verilmesini arz ve talep ederim, saygılarımla.
 
Ekteki belgede Menderes belediyesi başkan yardımcısı tarafından verilen cevapta, yukarıda ifade ettiğimizi doğrulamaktadır. 
 
- Uygulamada kanunsuzluk yapılıp yapılmadığının, incelenmesi 
 
- Ruhsatlar için ile tespit çalışması yapılıp yapıldığının incelenmesi,
 
- Kendi kestikleri ruhsatları (iddialara göre aklama yoluna gitmişler) Ruhsatların müfettiş tarafından incelenmesi,
 
- Belediyenin bilgi edinme cevabında, yalan beyanda bulunulmuş mudur? 
 
Bu konu ile ilgili İçişleri Bakanlığının müfettişi tarafından incelemeler yapılmasını, suç ve suçluların tespit edilmesini ve cezalandırılmalarını bilgilerinize arz ederim.

Nivent Kurtuluş
 

 


Kaynak: