Bir plan geçtiğimiz yıldan..,

2 Eylül 2018 Pazar , 20:41
Okunma: 904
0 Yorum

bu güne neden meclis gündemine gelir?

 

Urla Belediyesi meclis gündeminin 7. Maddesinde,

"Plan ve Proje Müdürlüğünün, İlçenin Zeytinalanı Mahallesi 1971 ada 3-4 parsel, 5186 parsel ve 5254 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili yazısının görüşülmesi."
 
Bu madde Mart meclis gündemine de gelmişti,
 
"Plan ve Proje Müdürlüğünün, Zeytinalanı Mahallesi 1971 ada 3 ve 4 parseller ile 1836 ada 1 parsel ve 1837 ada 1 parsel ile ilgili hazırlanan, Uygulama ve Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin yazısının görüşülmesi."
 
Eylül meclis gündeminde 1837 ada 1 parsel yok!
 
Herhalde o parselde sıkıntı yok!
 
Mart 2018 tarihli meclis karar tutanaklarında,
 
"KARAR 79: İlçemizin Zeytinalanı Mahallesi, 1971 ada, 3 ve 4 parseller ile 1836 ada, 1 parsel ve 1837 ada, 1 parsel ile ilgili hazırlanan. Uygulama ve Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi."
 
Aralık 2017 aynı parsel numaralarını içeren meclis kararı da var,
 
"KARAR 730: İlçenin Zeytinalanı Mahallesi, 1971 ada 3 ve 4 parseller ile Urla Belediyesinin mülkiyetindeki 1836 ada, 1 parsel ve 1837 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli revizyonun İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu talebin reddine, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi."
 
Bir plan neden bu kadar çok meclise gelir anlayamadık!
 
Bu parsellerde yapılmak istenilen nedir?
 
Eski hali neydi?
 
1971 ada 3 parselin üzerinde bir yapılaşma var iken ne yapılacak?
 
 
Mart ayında da bu parseli haber yapmışız,
 
 
 
 
 


Kaynak: