Biryerin açılışında,

9 Eylül 2019 Pazartesi , 20:25
Okunma: 2338
0 Yorum

İzmir eski valisi, Narlıdere eski kaymakamı, Narlıdere eski başkanı, İzmir büyükşehir belediyesi eski başkanı olursa, o yere soruşturma izni VERİLMEZ!

 

7 Haziran 2018 tarihinde, Erol Yaraş tarafından, açılan tazminat davası sonuçlandığını sizlerle paylaştık,
 
İstinaf Mahkemesine, itirazlarımızı yapacağımızı da sizlerle paylaştık,
 
Aradan 14 ay geçti ve hala itirazımızın neticesini alamadık,
 
Sadece istinaf Mahkemesine mi itirazımı yaptık,
 
Hayır, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na güzel bir dosya yaptık,
 
Dosyanın en önemli detayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin imzalı 
 
Haziran 2016 tarihinde imza altına alınan yazıda,
 
“..,Söz konusu parselde 362 m2 dubleks mesken (bağ evi, çiftlik ve köy evi) için 22.01.2015 tarih ve 5241 sayı ile yapı ruhsatı, 15.10.2015 tarih ve 3584 sayı ile de yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği,

Yapı ruhsat eki mimari projede ise, toplam inşaat alanı 362 m2 olan bodrum + zemin + 1 katlı betonarme bina (dubleks mesken) haricinde sökülüp takılabilen prefabrik yapı olarak nitelendirilmiş 800 m2 ve 385 m2 inşaat alanına sahip iki adet yapının daha parselde mevcut olduğu, ancak bu yapılara ait yapı ruhsatlarının bulunmadığı anlaşılmıştır.
  
“Konu ile ilgili olarak daha önce 18.08.2015 tarihinde mahallinde yapılan incelemede, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunan dubleks meskenle birlikte parselde çelik konstrüksiyon yapılar da bulunduğu görülmüş olup, İmar Kanunu'nun 5. maddesi kapsamında yapı tanımına giren her türlü imalatın Kanun'un 21. maddesi gereğince yapı ruhsatı düzenlenmek suretiyle imal edilmesi gerekmektedir.
 
Ayrıca, 361 m2 inşaat alanına sahip dubleks meskenin yanı sıra söz konusu parselde bulunan 800 m2 ve 385 m2 inşaat alanına sahip iki adet yapı ile birlikte, yukarıda belirtilen Plan Notlarının 6. maddesi kapsamında tarımsal niteliği korunacak alanda bulunan parsellere tanınan inşaat alanı hakkının oldukça aşıldığı, yapıların parsel sathının %5 'inden fazla yer işgal ettiği anlaşılmıştır.”
 
Plan notunda 250 metrekareyi geçemez denmesine karşın, 
 
Genel sekreter imzalı yazıda, “..,inşaat alanı hakkının oldukça aşıldığı, yapıların parsel sathının %5 'inden fazla yer işgal ettiği anlaşılmıştır.” Denmesine karşın,
 
Üç gazeteci yalan haber yazdı diye tazminat ödedi,
 
İzmir Cumhuriyet Savcılığı şikayet dilekçesinde yer alan evraklar karşısında,
 
Ankara İçişleri Bakanlığı’ndan Mülkiye Müfettişi talep etti,
 
Sonucu merakla beklemekteyiz,
 
Konuyu birazdan, Nivent Kurtuluş kendi köşesinden yayınlayacak.
 
 
 
 
 


Kaynak: