Biz elimizden geleni..,

21 Kasım 2016 Pazartesi , 19:49
Okunma: 3086
1 Yorum

Yapıyoruz, ya sizler?

 

İstinye Park’ın ÇED Gerekli Değildir Kararı üzerine Temiz İzmir Derneği kararın iptaline yönelik 2. İdare Mahkemesinde geçtiğimiz yıl davamızı açtık.

 
Dava konusu yer ile ilgil,i Üniversite hocalarından bilirkişi heyeti oluşturuldu.
 
Bilirkişi heyeti, raporunu 2. İdare Mahkemesine sundu.
 
16 sayfalık raporun sonunda; 
 
“Teknik Rapor”un bu hususları karşılayan bilimsel bir rapor olduğunu ifade etmek olanaklı değildir. Nitekim anılan raporda, dava konusu proje alanı ve çevresi için trafik yükünün kestirimine ve bu trafik yükünün oluşturacağı hava ve gürültü kirliğinin niceliksel kestirimine ilişkin bir modelleme çalışması yer almamaktadır. Söz konusu “Teknik Rapor” büyük oranda bilimsel nitelikte olmayan varsayımlara ve betimlemelere dayanmaktadır. Tekrarlanacağı üzere, anılan Teknik Rapor’da niceliksel modellemelere dayanan kestirimlere ver verilmemiş, alanda uygulamasının tamamlanması beklenen ulaşım yatırımlarının trafik yüküne olacak olası etkileri bütüncül ve niceliksel olarak ortaya konmamıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler ışığında, Bilirkişi Heyetimiz, dava konusu “Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararının alınmasında, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin kabul edilebilir düzeylerde olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin bilimsel bir zemine dayandırılmamış olması gerekçesi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine aykırı olduğu görüşüne varmıştır.”
 
İstinye Park Gurubu bilirkişi kararına itirazlarını yaptı.
 
Ek bilirkişi raporunda;

“Çevresel Etki Yönetmeliğinin Ek-4 maddesinde yer alan kriterlere uygun olduğu görüşüne varılmıştır.”
 
Oysaki biz davayı açarken, EK-4 maddesine göre uygun mu değil mi diye davayı açmadık.
 
Açılması planlanan alışveriş merkezi, trafik yükü getirecek diye davayı açtık.
 
Sonuç olarak, 2. İdare Mahkemesi’nde açtığımız davayı kaybettik.
 
Davayı açarken mahkeme veznesine bir para yatırdık.
 
Bilirkişi için 3000 TL para yatırdık.
 
Danıştay’a itiraz için 400 TL para yatırdık.
 
Şimdi ne olacak derseniz, bugün 5 sayfalık itiraz dilekçemi hazırladım ve Danıştay’a iletilmek üzere mahkemeye dosyamı ilettim.
 
Her zaman dediğimiz gibi Yüce Türk Adaletine güvenmeye devam edeceğiz.
 
OPTİMUM Davasını 1. İdare Mahkemesinde kazandık. 
 
Optimum Danıştay’a itiraz yaptı ve kararı bozdu.
 
Kim bilir belki, bizde kararı bozarız.
 
Karar bozulmazsa, İnsan Hakları Mahkemesi, HSYK kadar gideceğiz.
 
Çünkü Üçkuyular İstinye Park’ın getireceği TRAFİK YÜKÜNÜ taşıyamaz.  
 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 22.11.2016 20:20:42

  • Cesamin Özkan
  • Bu trafik yükünü elbette o alan taşıyamayacak, ancak her oradan geçen İzmir'linin bu tablonun eserleri hakkında sayacaklarınıda onlar taşıyacaklarmı bilemem. Ama elbette taşırlar nede olsa halkın bu sözlerini yüzlerine yağmur yağıyor şeklinde yorumlarlar. İşte her insanın hakkında ardından söylenenlere göre değeri vardır.