Biz işin içinden..,

21 Mayıs 2018 Pazartesi , 21:36
Okunma: 2384
1 Yorum

çıkamadık!!!

 
Menemen Yücesoy inşaat ile ilgili birçok yazımız oldu,
 
Yücesoy Statü Konutları reklamlarında, 245 konut olarak geçmekte,
 
Ruhsatta 193 Konut denilmekte,
 
Derneğimize gelen ihbarda, ÇED Gerekli Değildir Kararı alınması gereken, inşaat denilmekteydi,
 
İzmir Çevre ve Şehircilik sorularımızı cevaplamadığından,
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sorularımızı yönelttik,
 
Bugün cevap geldi
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı cevap olarak,

“Yücesoy Mühendislik İnş. Taah. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti.” tarafından, İzmir İli, Menemen İlçesi, Ulucak Mahallesi, 29K-Id-29J-IIc Pafta, 3161 Ada, 4 Parsel numaralı alan üzerinde 193 adet konut için İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 13.02.2018 tarih ve E.4453 sayılı yazı ile ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında kaldığını belirten yazı alındığı” ifade edilmektedir. (Rapor ekine de ilgili yazı konulmuştur..,”
 
Bizim anlayamadığımız,26.05. 2017 yılında inşaat ruhsatı alınmış,
 
13.02.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “.., 193 konut olması nedeniyle eşik değerinin altında kaldığından ÇED Yönetmeliği Kapsam dışında değerlendirilmiştir”
 
Ruhsatı incelediğimde, benim hesabıma göre,  mesken olarak kullanılacak bağımsız bölüm sayısı 193, depo olarak kullanılacak bağımsız bölüm sayısı 16, toplam bağımsız bölüm sayısı 193+16=209
 
Madem burası 193 konut neden reklamlarda,245 konut olarak nitelendirilmiştir?
 
 
"ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir" kararı olmayan bir projenin KAPASİTE ARTIŞI nasıl olmaktadır, 
 
Bu sorularımızın halen cevabını aramaktayız,
 
Madem 212 konut yapılacaktı, neden 193 konut için inşaat ruhsatı alındı?
 
ÇED Sürecini 19 konut için mi yapıyorsunuz?
 
Yoksa bize gelen ihbar sonrasında mı, alelacele bu ÇED süreci başladı?
 
Hala içinden çıkamadığım konu ise, ÇED Süreci hiç gerçekleşmeyen bir inşaatın, nasıl oluyor da kapasite artışı oluyor ve ÇED Dosyasında sadece 19 konutun bedeli, proje bedeli olarak yazılmakta,
 
193 konut bu dosyanın içinde neden yok!
 
Çevre ve Şehirciliğe aylar evvel verdiğimiz dilekçede yer alan sorularımıza yanıt alabilsek ilgili yerlere müracaatımızı yapacağız da, halen yanıtlanmadığı için yapamıyoruz.
 
Sizlerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sorduğumuz soruları ve cevapları sorumluluğumuz gereği paylaşıyoruz.
 
Sizlerde okuduğunuzda, bizim sorduğumuz soruların nasıl yanıtsız kaldığı görülecektir. 
 
 
Sn yetkili 
 
Aşağıdaki sorularımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teftiş Kurulu ve hukuk servisi tarafından cevaplanmasını talep etmekteyim. 
 
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde askıda olan planİZMİR ili MENEMEN, ilçesi Ulucak Mahallesi, 29K-Id-29J-IIc Pafta, 3161 Ada, 4 Parsel mevkiindeki Yücesoy Mühendislik İnş. Taah. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan 212 Adet Konut Kapasite Artırımı Projesi projesi ile ilgili olarak İZMİR Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur. Şeklinde askıya çıkan ÇED süreci ile ilgili aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını talep etmekteyim. 
 
1- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ'nde ÇED Gerekli Değildir ya da ÇED olumlu kararı bulunmayan bir projede KAPASİTE ARTIŞI nasıl olmakta? 
2- ÇED Yönetmeliğinin MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Kapasite artışları 
MADDE 20 – (1) Kapasite artışları; “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan ve eşik değeri olan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesinin planlanması durumunda: 
a) “ÇED Olumlu” kararı bulunan projelerde; 
1) Planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise, 16 ncı madde kapsamında başvuru yapılması, 
2) Planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise, 8 inci madde kapsamında başvuru yapılması, gerekmektedir. 
b) “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise mevcut proje kapasitesi ile toplanması ve bu toplamın; 
1) Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda 16 ncı madde kapsamında başvuru yapılması, 
2) Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda 8 inci madde kapsamında başvuru yapılması, gerekmektedir. 
 
3- “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde kapasite artışı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, planlanan projenin etkileri, mevcut karara esas çevresel etkiler ile birlikte kümülatif olarak değerlendirilir.” 
4- ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir, kararı olmayan bir projenin KAPASİTE ARTIŞI nasıl olmaktadır, 
5- Bahse konu projenin reklamlarında 245 konuttan söz edilmekte olduğunu aşağıda verdiğim linkten inceleyebilirsiniz. 
6- Bahse konu projenin A-B-C bloklarından söz edilmekte iddialara göre birde D Blok var mı yok mu araştırılmasını da talep etmekteyim, 
7- Daha önce Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğünden gelen cevapta “İlimiz Menemen ilçesi 30 Ağustos Mahallesi 3161 ada, 4 parsel ve 60341 ada, 7 parsel üzerinde yer alan faaliyetlere ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemler yapılmıştır” ifadesinden sonra yapılan iş ve işlemler nedir sorumuz da yanıtsız bırakıldığından yapılan iş ve işlemlerin ne olduğunun cevabını hala beklemekteyiz, 
8- ÇED süreci başlamadan yapılan inşaatın proje bedelinin %2 si kesilmiş midir? Kesilmedi ise hangi nedenden dolayı kesilmemiştir? 
9- ÇED süreci bir bütün değil midir, A –B- C- D Blok olarak ayrılamaz. 
 
Yukarıdaki sorularımın süresi içinde cevaplanmasını talep etmekteyim.
 
Sayın NİVENT KURTULUŞ,
 
T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ ne 22.03.2018 tarihinde yapmış olduğunuz 1800522413 sayılı başvurunuz 21.05.2018 tarihinde TURİZM VE KONUT YATIRIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:
İlgi: 22.03.2018 tarihli ve 1800522413 sayılı BİMER başvurusu. 
İlgi başvuru ile ,İzmir İli, Menemen İlçesi, Ulucak Mahallesi, 3161 ada, 4 parsel üzerinde yapılması planlanan konut projesi ile ilgili Bakanlığımız tarafından bazı soruların cevaplanması talep edilmiştir.
 
Öncelikle toplu konut projeleri, 25.11.2014 tarihli 29186 sayılı ÇED Yönetmeliğinin (Değişik: RG 26.05.2017 tarihli 30077 sayılı) ek-2 listesi 33.maddesinde “200 konut ve üzeri” şeklinde düzenlenmiştir. 200 konut altındaki projeler için ise ÇED Yönetmeliği hükümleri uygulanmasına gerek bulunmamaktadır. Ek-2 listesinde yer alan projeler için yani 200 konut ve üzeri projeler için “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verme yetkisi Genelge ile Valiliklere devredilmiş olup, ÇED süreci, ilgili Valiliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler ise Bakanlığımızca değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda söz konusu proje ile ilgili iş ve işlemlerin tamamı İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yürütülmüş olup Bakanlığımıza proje ile ilgili herhangi bir başvuru olmamıştır.
 
Diğer taraftan Yönetmelik ile ilgili olan sorularınız içerisinde “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu Kararı” olmayan bir proje için kapasite artışı nasıl olduğu hususu  yer almaktadır.
 
Bakanlığımızca, e-ced sistemi üzerinde yapılan incelemede, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün “Konut Projesi Kapasite Artırımı Projesi” için 29.03.2018 tarih ve E-201878 sayılı “ÇED Gerekli Değildir” kararı verdiği, projenin tanıtım dosyası incelendiğinde ise, rapor içerisinde “Yücesoy Mühendislik İnş. Taah. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti.” tarafından, İzmir İli, Menemen İlçesi, Ulucak Mahallesi, 29K-Id-29J-IIc Pafta, 3161 Ada, 4 Parsel numaralı alan üzerinde 193 adet konut için İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 13.02.2018 tarih ve E.4453 sayılı yazı ile ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında kaldığını belirten yazı alındığı” ifade edilmektedir. (Rapor ekine de ilgili yazı konulmuştur.)
 
Dolayısı ile öncesinde 193 konut olarak planlanan ve ÇED Yönetmeliğindeki eşik değer olan 200 konutun altında kaldığı için ÇED Yönetmeliği kapsamdışı olarak değerlendirilen projede kapasite artışı yapılması planlanmış ve planlanan bu değişiklik tekrar ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş olup, Yönetmeliği 15.maddesi (b) bendi gereğince ÇED süreci uygulanmıştır. (İl Müdürlüklerimizde süreci yürütülen ek-2 projeleri)
 
Seçme, eleme kriterlerine tabi projeler
 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) Ek-2 listesinde yer alan projeler,
b) Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-2 listesinde belirtilen projeler,seçme, eleme kriterlerine tabidir.
 
Bu kapsamda 193 konut olarak planlanan projenin 212 konut olarak değiştirilmesi sonucu İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce ÇED süreci yürütülmüş ve “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.
 
Diğer taraftan proje ile ilgili tüm iş ve işlemler İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü için diğer sorularınızın cevaplarının İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilebileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
 
Başvurunuz ile ilgili tüm işlemleri BİMER’in internet adresinden takip edebilirsiniz.
 

 


Kaynak:

Etiketler:

  • Biz,
  • işin,
  • içinden..,  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 22.05.2018 04:32:43

  • Vatandaş
  • Herkes uyanık zannediyor kendini, firmalar çed izni alırken daire sayısını düşük gösterip, sonra sayıyı yükseltiyor, bu devleti kandırmadır.maalesef çed i denetleyen kurum mekanizma yok, bakanlık yada il müdürlükleri verdikleri çed kararlarını denetlemeli