BİZ SİZLER ADINA ARAŞTIRIYORUZ

14 Şubat 2021 Pazar , 19:42
Okunma: 1404
0 Yorum

Sayın SOYER VE GÖKÇE ne yapıyor?

 

OPERA İHALESİYLE,

İlgili çalışmalarımız devam ediyor,

 

 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Opera İhalesi işi ile cevaplarına ilişkin bir önceki yazımızda yazacaklarımız var demiştik. 

 

http://www.gaze-temiz.com/ibb-nin-opera-ihalesi/HaberDetay/4952

 

http://www.gaze-temiz.com/sayin-soyer-ve-gokce/HaberDetay/4953

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Opera İhalesi işindeki cevaplarının 5.maddesinde,


“Opera ihalesinin ÇAĞDAŞ MÜH-WAAGNER BIRO AUSTRIA konsorsiyum uhdesinde kaldığı" belirtilmiştir.
 
Yine 4.maddede belirttikleri Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan uygun görüş kendilerinin belirtiği Vergi kanunları, değişiklik yapılan kanunların 32.maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanuna eklenen 4 üncü maddeleri ihaleyi alan Müteahhitlerin tamamen ortaklardan teşekkülü halinde geçerlidir. 
 
Ama Opera binası işini alan 2 Şirket kendi aralarında ortak değil, kendilerinin 5.maddede belirttikleri gibi 2 Şirket Opera işini konsorsiyum teşekkülü şeklinde almışlardır. 
 
Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin cevabı yazılarında 4 maddede belirtiği 7161 sayılı Vergi kanunun 32. Maddesinde ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 24648 sayılı geçici 4.Madde “Devir alacaklara ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup” denilmektedir.
 
Yine “Yüklenici ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devrinde ilk ihaledeki yeterlilik şartları aranmaz” denilmektedir.
 
4734 Kamu İhale kanunun 24648 sayılı 14. Maddesinde “İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdü yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyum oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin, işin kısmından sorumlu oldukları” belirtilmektedir. 
 
31. No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde ise “... Her ortağın işin belli bir bölümünün yapımı taahhüt ettiği konsorsiyumlar, iş ortaklığı tanımı dışında kalmaktadır” denilmektedir. 
 
Evet İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin cevaplarındaki 4. Maddede belirttikleri Hazine ve Maliye Bakanlığından uygunluk onayı konsorsiyumun sözleşmedeki taahhütnamesini, yeterlilik belgesi olmayan diğer konsorsiyuma devri yasal değildir. Çünkü cevaplarındaki 4. Maddedeki gerekçelerin açıklamalarında belirtildiği gibi ihale alan Şirket ortakları için geçerlidir. Ama Opera Binası işini alan 2 Şirket ise konsorsiyum dur. 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Opera Binası işi ile ilgili cevaplarına istinaden 4734 ve 4735 Kamu İhale ve de 7161 sayılı Vergi kanunları, 31 no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre yapılan incelemeler neticesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanlığına ve CHP Genel Merkez Hukuk Yetkililerine uzun zamandır sürekli gündemde tuttukları “Resmi Kurumlarda liyakat” üzerine “ İş ortaklığı ile konsorsiyumu aynı görüp, aralarındaki nitelik farkı göremeyen” Bürokratları Liyakatli görüyorlar mı? Diye sormak icap etmiyor mu?
 
Devam edeceğiz.


Kaynak: