Biz yazmaktan inanın..,

11 Aralık 2019 Çarşamba , 21:11
Okunma: 1692
0 Yorum

B ı k t ı k!!!


18 – 20 Aralık tarihlerinde, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde İBB’nin bürokratları

Bernard van Leer Vakfı (BvL) tarafından yürütülmekte olan "Kent95" Küresel Programı çerçevesinde ilerleyen dönemlerde hayata geçecek projelerin planlanmasına destek olunması amacıyla 18-20 Aralık 2019 tarihleri arasında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde gerçekleştirilecek olan ve Belediyemizden de katılımcıların davet edildiği çalışma ziyaretine, Genel Sekreter Yardımcısı Eser ATAK, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı V. İlker KOZAN, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Yeşil Alanlar Planlama Proje Müdürlüğünde Mühendis kadrosunda görev yapmakta olan Özden KARAKOYUN KOMUTAN'ın Belediyemizi temsilen katılmaları, konaklama ve ulaşım (uçak ile gidiş-dönüş) masraflarının ilgili Vakıf tarafından karşılanmak kaydıyla bahse konu tarihlerde görevli-izinli sayılmaları ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince harcırah, iaşe ve diğer yasal giderlerin ise ilgili Müdürlüğün bütçesinin 03.3.3.01.0 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Basın Yay. ve Halk. İliş. Dai. Bşk.E.294729

9 – 15 Aralık tarihlerinde, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İBB’nin bürokratları,

AB kurumları nezdinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin başvuruda bulunabileceği program ve etkinliklere ilişkin olarak 9-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumları nezdinde çeşitli temaslarda bulunmak ve 15-19 Aralık 2019 tarihleri arasındaki Rusya ziyareti heyetinde yer almak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sayın Onur Kadir ERYÜCE'nin Belediyemizi temsilen görevlendirilmesi, anılan tarihlerde görevli-izinli sayılması, uçakla ulaşım, konaklama, iaşe, ve ilgili diğer masraflarını (hizmet pasaportu, çıkış harcı vb) oluşabilecek yasal masraflarının Belediyemiz ilgili bütçesinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.297799)

8 – 17 Kasım tarihinde gidilen, Amerika Birleşik Devletlerinin Colarado Eyaleti Golden kentinde Mustafa Tunç Soyer ve bürokratları,

8-17 Kasım 2019 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletlerinin Colarado Eyaleti Golden kentinde düzenlenen 4. Uluslararası Zor Zeminlerde TBM Konferansına (Tunnel Boring Machines in Difficult Grounds Conference), İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F.Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi kapsamında, Raylı Sistem Şube Müdürü Mustafa KAPCI, İnşaat Mühendisi Enver Murat ÜNVER ve Jeoloji Mühendisi Emre GÜRLER katılmışlardır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Ban. ve Ray.Sis.Yat.Dai.Bşk.E.299126)

10-16 Kasım 2019 tarihinde gidilen Güney Afrika'nın Durban kentinde İBB’nin bürokratları,

İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı Yurtdışı görevlendirilmesine ilişkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından Meclis Kararı alınmasına imkân bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirilmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. Bu çerçevede, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğümüz personeli Nazmi Mert TÜRKBEN Güney Afrika'nın Durban kentinde    11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen "UCLG Dünya Kongresi"ne Başkanlık Makamına mihmandar olarak eşlik etmek üzere 10-16 Kasım 2019 tarihleri arasında görevli izinli olarak katılım sağlamıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER Büyükşehir Belediye Başkanı. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.300587)

Bu seyahatlerle ilgili Bilgi Edinme Biriminden sorularımızı sorduk sorularımızı gelen yanıtlarla sizlerle paylaşacağız.
 


Kaynak: