Bizler anlayamadık..,

25 Şubat 2020 Salı , 21:49
Okunma: 2112
0 Yorum

Sizler anlayabildiniz mi?


Bu gün çok enteresan bir tebligat aldık,

İzmir büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan  “İzmirdeniz Projesi” kapsamında hazırlanan Üçkuyular-Konak (4.Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve değişikliğine" yönelik açtığımız, dava sonuçlandı,

Açtığımız dava da BİLİRKİŞİ RAPORUNDA haklılığımız ortada iken,

Mahkeme, “PLANIN KISMEN İPTALİNE” şeklinde sonuçlandı,

Bilirkişi Raporunda,

“..,nazım imar planlarına ilişkin gösterimlerde Raylı Toptu Taşıma Haltı” gösteriminin ver aldığı hususu dikkate alındığında 1/25.000 ölçekli plan üzerinde gösterilmemiş olmasının planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olmadığı, yerinde yapılan incelemeler doğrultusunda var alan uygulamanın plan öngörüleri ile farklılaşan yönlerinin bulunmasının plan gerekçesi ile örtüşmeyen bir içerik taşıdığı ve bu durumun planlama sureci açısından planlama ilke ve esasları ile uyumla olmadığı, dava konusu planların tünel gösterimi ve toplu taşım gösterimleri açısından teknik eksikliklerinin bulunduğu, bu durumun planlama ilke ve esasları ile İmar mevzuatı açısından uygun almadığı kanaatine ulaşılmaktadır..,”

Devamında ise,

“..,bilirkişi raporuna davalı idarelerce sapılan itirazlar raporu kusurlandırıcı nitelikte bulunmamıştır.”

Bilirkişi Raporu ”kusurlandırıcı bulunmadığı” yani bilirkişi raporu doğru derken,

Nasıl oluyor da, mahkemeyi biz kaybetmiş sayılıyoruz?

Mahkeme kararının son cümlesi daha da ilginç,

“..,Açıklanan nedenlerle; dava konusu imar planlarının tünel gösterimi ve raylı toplu taşıma  istasyonu gösterimlerine yer verilmemesine ilişkin kısımlarının iptaline, diğer kısımlar tarafından davanın reddine..,”

Mahkeme planı bir bütün olarak görmemiş olabilir mi?

Mahkeme kararına itirazımızı yapacağız,

Hala şaşkınlık içindeyiz,

Birde üzerine davayı kazanmış gibi, İCRA TAKİBİNE başlayacağız denilmekte,

Hafta sonu sizlerle itirazımızı paylaşacağız. 
 
 
 
 


Kaynak: