"Böyle bir dünya yok..,

30 Nisan 2018 Pazartesi , 20:15
Okunma: 1770
0 Yorum

Borç al kredi çek" Bu sözleri siz söylemediniz mi?

 

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu göreve geldiği günden bugüne ya İzmir Büyükşehir Belediyesinden yardım almakta ya da İller Bankasından ve Özel Bankalardan kredi kullanılmak üzere sayın belediye başkanı yetki istemekte.
 
Mayıs ayı meclis gündemine gelen madde;
 
“(55/2018)- Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak, yatırım, cari ve vergi borçlarının ödenmesinde kullanılmak ve Belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacı ile yasal sınırlar içerisinde faiz dahil en fazla 23.157.704,75.-TL olarak alınacak kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi süresi ve geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, alınacak kredi karşılığında gerektiğinde İller Bankasından teminat mektubu alınarak kamu veya özel bankalardan kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU’na yetki verilmesi için karar alınması hk.(Mali Hizmetler Md.)”
 
2017 yılının Eylül ayı meclis gündeminde 20 Milyon borçlanma için yetki istemişti,
 
(215/2017)- Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak ve Belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacı ile Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak, yatırımların finansmanını sağlamak, cari ödemeler ile vergi borçlarının ödenmesinde kullanmak ve belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın onayını müteakip yasal sınırlar içerisinde faiz dahil en fazla 20.000.000TL(YirmimilyonTürkLirası) olarak alınacak olan nakdi kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi süresi ve geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, alınacak kredi karşılığında gerektiğinde İller Bankasından teminat mektubu alınarak kamu veya özel bankalardan kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Karabağlar Belediye Başkanına yetki verilmesi hk. (Mali Hizmetler Md.)
 
Diğer yandan tanıtım ve organizasyon giderleri için para ayırmakta.
 
Belediyelerin reklam yapması bu kadar gerekli mi?
 
2014 Yılı Reklam, Tanıtım ve Organizasyon için belediye kasasından 1 Milyon 305 Bin TL
2015 Yılı Reklam, Tanıtım ve Organizasyon için belediye kasasından 602 Bin 962 TL
2016 Yılı Reklam, Tanıtım ve Organizasyon için belediye kasasından 464 Bin 232 TL
 
2017 yılında Tanıtım ve Organizasyon işlerine belediyenin kasasından kaç para çıktığını bilmiyoruz,
 
İBB'den destek, bankalardan destek, böylesi başkanlığı herkes yapar değil mi? Diye birçok yazımızda kaleme almıştık,
 
Bir belediye neden bu kadar borçlanır?
 
İzmir Büyükşehir Belediyesinden 2014-2016 yıllarında yardım tutarı 15 Milyon Beşyüz Bin TL civarı.
 
Muhittin Selvitopu ilk göreve geldiğinde basına verdiği açıklamada;
 
“Bize havadan bir şey gelmiyor. Borç al, kredi çek, alacakları öde diyorlar. Böyle bir dünya yok. Herkes çalıştığı kurumun sıkıntılarına katlanacak. İş huzuru ve istikrar için bu şart. Karabağlar Belediyesi’nin geldiği durumun kaynağı geçmiş dönemdeki sıkıntılardır. Ekonomik istikrarı sağlayacağız. Sendikaysa, sendika. Onlar da gerçekçi davranacak. İşten çıkartmalar devam edecek. Tasarruf etmek ve ekonomik olarak belediyeyi yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Çalışmayanın belediyede işi yok. Popülist bakışlara gerek yok. İsteyen istediğini desin, biz işimize bakarız.”
 
Göreve geldiği günden bu güne meclis gündemine gelen borçlanmalara bakalım;
 
(53/2017)-Belediyemizin hissedarı olduğu Karbel A.Ş.’ye, mali sorumluluklarını yerine getirebilmek üzere Belediyemizce sermaye artırımı yapılabilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü 2017 Yılı bütçesi (08) Borç Verme ekonomik koduna, yol yapım giderleri için 3.000.000,00.-TL ve Uzundere Rekreasyon Alanına Gençlik Merkezi ve Çevre düzenlenmesi yapılması için 10.000.000,00.-TL olmak üzere Toplam 13.000.000,00.TL olarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesi gereği Bütçede Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasındaki aktarmaların yapılması hk. (Strateji Geliştirme Md.)
 
(54/2017)- Belediyemizce gerçekleştirilecek olan "İlçemiz Cadde ve Sokaklarında Tretuvar Düzenlemesi ve Yol Kaplaması (5. Etap) Yapım İşi"nde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. 'den 19.250.000,00 (ondokuzmilyonikiyüzellibin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. 'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat  ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç  ve  malzemenin,  İller  Bankası A.Ş. 'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. 'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemizin mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. 'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. 'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. 'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. 'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU’na yetki verilmesi hk. (Mali Hizmetler Md.)

(55/2017)- Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak, yatırım, cari ve vergi borçlarının ödenmesinde kullanılmak ve belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla yasal sınırlar içerisinde kalan faiz dahil 10.000.000,00 TL olarak alınacak olan kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi süresi ve geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, alınacak kredi karşılığında gerektiğinde İller Bankasından teminat mektubu alınarak kamu veya özel bankalardan kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU’na yetki verilmesi hk.  (Mali Hizmetler Md.)
 
(56/2017)- Karbel İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm San. ve Tic. A.Ş.'nin 11/05/2017  Tarih ve 2017/6 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden; Karbel İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm San. ve Tic. A.Ş.'nin  2017 yılı sonuna kadar mali sorumluluklarını yerine getirebilmesi,  ek finans ihtiyaçlarının karşılanması ve mali yapısının güçlendirilmesi için 99.350.660,00.-TL olan şirket sermayesinin 14.000.000,00.-TL arttırılarak  113.350.660,00,-TL.ye çıkarılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/i maddesi gereğince karar alınması hk. (Mali Hizmetler Md.)
 
Şimdide daha önceki meclis gündemlerindeki maddelere bakalım;
 
(18/2017) -Karbel İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm San. ve Tic. A.Ş.'nin 22/02/2017 Tarih ve 2017/2 sayılı yönetim kurulu kararında; "Şirketimizin faaliyetinin devam ettirebilmesi için ek finansmana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şartların sağlanabilmesi için sermayenin en az 10.000.000,00 TL (OnmilyonTL.) artırılması gerekli olduğu, bu sebeple 89.350.660,00 TL (20.850.660,00TL Ayni, 68.500.000,00.-TL Nakdi) olan şirket sermayesinin 99.350.660,00 TL (20.850.660,00TL Ayni, 78.500.000,00.- TL  Nakdi)'ye çıkarılmasına, bunun için Karabağlar Belediye Meclisi'nin kararının alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir" denildiğinden, söz konusu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Karbel İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm San. ve Tic. A.Ş.'nin  faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve ek finans ihtiyaçlarının karşılanarak mali yapısının güçlendirilmesi için sermayesinin arttırılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/i maddesi gereğince karar alınması hk. (Mali Hizmetler Md)
 
(117/2015)- Karbel İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Gazi bulvarı Şubesi nezdinde ki mevcut bulunan 15.000.000,00 TL’lik (Onbeşmilyon Türk Lirası) gayri nakdi kredi limitinin (teminat mektubu kredisi) kullanılabilmesi, bu limit kapsamında; Karbel İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Karabağlar Belediyesi’ne, bunun yanı sıra diğer il ve ilçe Belediyelerine, İcra Dairelerine, Mahkemelere, Vergi Dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına hitaben teminat mektubu verebilmesi için Karbel İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kuruluna  yetki verilmesi hk. (Mali Hizmetler Md.)
 
(118/2015)- Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak, yatırım, cari ve vergi borçlarının ödenmesinde kullanmak ve belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla yasal sınırlar içerisinde en fazla 15.940.946,39 TL olarak alınacak olan kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi süresi ve geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, alınacak kredi karşılığında gerektiğinde İller Bankasından teminat mektubu alınarak kamu veya özel bankalardan kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU’na 5393 sayılı Yasanın 68.maddesi ve aynı Yasanın 18/d maddesi gereğince yetki verilmesi hk.(Mali Hizmetler Md.)
 
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis gündeminde ise;

"Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesinin ileride doğacak ihtiyaçlarının karşılanması için Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinde yer alan (08) Borç Verme ekonomik koduna önerge eki listede Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında toplam:11.000.000,00-TL aktarma yapılması hususuna yönelik, 08/05/2015 tarih ve 86/2015 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.759)" 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos Meclis Gündeminde ise;
 
Karabağlar Belediyesine ait 3059 ada 930 parselde tapuya kayıtlı yapılacak olan KDV dahil 6.117.120,00-TL ihale bedelli “Karabağlar Pazar Yeri Yapılması İşi”nin Karabağlar Belediye Başkanlığının, Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılması talebi doğrultusunda; söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının %60’ı olan KDV dahil 3.670.272,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardımın önerge ekindeki Protokol kapsamında değerlendirilerek Belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmesi. (Yapı İşl. Şb. Md. 1748)
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Gündeme eklenen maddeler arasında, Başkanlıktan gelen önergelerin 4. Maddesinde;
 
"Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesinin ileride doğacak ihtiyaçlarının karşılanması için Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinde yer alan (08) Borç Verme ekonomik koduna önerge eki listede Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında toplam:11.000.000,00-TL aktarma yapılması hususuna yönelik, 08/05/2015 tarih ve 86/2015 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Enc.ve Kar.Şb.Md.759)" 
  
Karabağlar Belediyesine ait 3059 ada 930 parselde tapuya kayıtlı yapılacak olan KDV dahil 6.117.120,00-TL ihale bedelli “Karabağlar Pazar Yeri Yapılması İşi”nin Karabağlar Belediye Başkanlığının, Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılması talebi doğrultusunda; söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının %60’ı olan KDV dahil 3.670.272,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardımın önerge ekindeki Protokol kapsamında değerlendirilerek Belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmesi. (Yapı İşl. Şb. Md. 1748)
 
 Karabağlar Belediyesi Aralık 2014 Meclis Gündemi oldukça ilginç.
 
(133/2014)-Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak ve Belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacı ile İller Bankasından alınacak teminat mektubu karşılığı İller Bankası dışındaki diğer bankalardan 5393 Sayılı Kanunun 18/d ve 68.maddesinin (d) ve (e) bentlerinde yer alan esaslara göre yasal sınırları içinde en fazla 12.523.349,57.-TL kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Karabağlar Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hk. (Mali Hizmetler Md.)
 

Böylesi bir başkanlığı herkes yapar değil mi? 

Rakamları üst üste topladığımızda ortaya çıkan rakam inamılmaz diyoruz!


Kaynak:

Etiketler:

  • "Böyle,
  • bir,
  • dünya,
  • yok..,