Bu cevaptan sizler..,

22 Nisan 2020 Çarşamba , 20:31
Okunma: 3147
0 Yorum

Ne anlıyorsunuz?


Geçtiğimiz yıl Eylül ayında , derneğimize gelen ihbarda,

"Nivent Hanım Gürler caddesi Altıevler’de dört ay önce MİGROS açıldı, bu alanda parselasyon planı yapılmadan nasıl ruhsat aldığını araştırır mısınız.”

İhbar sonrası önce Gaze-temizde haberimizi yaptık,


Haberimiz sonrası aynı gün Cimer üzerinden sorularımızı sorduk,

Cevap gelmeyince, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme Birimine elden teslim ettik,

Bugün cevap geldi,

“..,Anılan parseli de kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Narlıdere Belediyesince hazırlanarak onaylanan ve 5216 sayılı yasanın 7.1-b Maddesi uyarınca incelenip onaylanmak üzere Belediyemize gönderilen herhangi bir uygulama işlem dosyasına arşiv kayıtlarımızda rastlanılmamıştır.”

Parselasyon planı yok denilmekte,

Cevabın devamında ise,

“Narlıdere Belediyesi yetkilisi ile yapılan şifahi görüşmede ise; anılan parseli kapsayan alanın 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre imar planı uygulaması yapılmak üzere Narlıdere Belediyesi Encümeninin 26/11/1998 tarih 528 sayılı kararıyla 1. No.lu düzenleme sahası olarak belirlendiği, ancak henüz bu sahada bir imar uygulaması çalışmasına başlanılmadığı bilgisi edinilmiştir.”

İBB Narlıdere belediyesi ile şifahi görüşme yapmış!

Soru ve cevapların tamamını sizlerle paylaşmadan evvel,

Sormak istiyoruz,

PARSELASYON PLANI ÇALIŞMASI YOK!

İMAR UYGULAMASI ÇALIŞMASI BİLE OLMAYAN YERDE,

NASIL İNŞAAT YAPILMIŞ?

Büyükşehir sadece şifahi görüşmeler yapmış,

Neden gereğini yapmadığı ayrı bir merak konusu,

Yoksa kabahat bizde, okuduğumuzu anlayamıyor muyuz?

Sorularımızı önce Narlıdere Belediyesine soracağız,

Gelen cevaba göre ilgili yerlere müracaatımızı yapacağız,
 

 

T.C

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİLGİ EDİNME BİRİMİNE

28.09.2019 tarih 1902255665 sayılı başvuruma cevap alamadığımdan aşağıdaki sorularımın İzmir büyükşehir belediyesi tarafından yanıtlanmasını istiyorum.

Sayın Yetkili

İzmir Narlıdere ilçesi Gürler Caddesi Altıevler mevkiinde bulunan, 79 Ada 14 Parselde bulunan Migros Mağazası ile ilgili sorularımın Narlıdere Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü tarafından cevaplanmasını talep ediyorum.

1- İzmir Narlıdere ilçesi Gürler Caddesi Altıevler mevkiinde bulunan, 79 Ada 14 Parselin imar planı notları nedir?

2- Yapı Ruhsatı hangi tarihte ne olarak verilmiştir?

3- Yapı Kullanım Belgesi ne zaman verildi?

4- İşyeri Çalıştırma Ruhsatı hangi tarihte verildi?

5- İzmir Narlıdere ilçesi Gürler Caddesi Altıevler mevkiinde bulunan, 79 Ada 14 Parselin parselasyon planı var mı, hangi tarihte onaylandı?

6- Parselasyon planı yok ise hangi yasa ve yönetmeliğe göre inşaat ruhsatı verildi?

7- 79 Ada 14 Parsel tapu kayıtlrında SİT alanı tescili yapılmışmıdır?

8- SİT Tescili parselde MİGROS faaliyet gösterebilir mi?

9- Yapı Kullanım Belgesinde kaç m2 yazmaktadır?

10- İmar Barışından faydalanıldı mı faydalanıldı ise kaç m2 alan imar barışına girdi?

Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin İzmir Büyükşehir Narlıderte Belediyesi ve Çevre veŞehircilik tarafından yanıtlanmasını istiyorum. Sorularım 4982 Yasa kapsamında olduğunu hatırlatmakta fayda görmekteyim.

Nivent Kurtuluş
 

 


Kaynak:

Etiketler:

  • Bu,
  • cevaptan,
  • sizler..,