Bu İddialar gerçekten..,

16 Mayıs 2018 Çarşamba , 21:21
Okunma: 1629
0 Yorum

çok ciddi!

 
Dün yayınlamaya başladığımız, İzmir Valiliğine hitaben yazılan ihbar dilekçesine devam ediyoruz,
 
15-Daha önce donatım işlerinden sorumlu önceki Şube Müdürü C Y, Memursen İzmir İl Başkanı A Ş tarafından, her türlü fotokopi makinesi, bilgisayar, yazıcı alım alım İşlemlerini Grup Ofis isimli firmadan yapılması istenmiştir. Ancak önceki Şube Müdürü C Y , "bu işlerin doğru olmadığını mevzuata göre işlem yapacağını" söylemesi üzerine Memursen İzmir İl Başkanı A Ş tarafından önceki Şube Müdürü C. Y, hem telefonla ve hem de sendikaya birkaç defa özel çağrılarak yüz yüze kesin bir dile uyarılmış ve bu konuda direnmesi halinde görevine son verileceği kendisine de söylenmiştir. Ancak önceki Şube Müdürü C Y, bu tehditlere rağmen direnmeye devam etmesi üzerine görevlendirme onayı uzatılmamıştır. Bu konuları gündeme getirmesin diye de önce sus payı olarak Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak görevlendirilmiş, ancak susmadığı görülünce de kadrosunun bulunduğu okula geri döndürülmüştür. Müdür değerlendirme sürecinde de, başarıyla yürüttüğü yöneticilik hayatı tümden bitirilerek öğretmenliğe döndürülmüştür. M A, göreve başladıktan sonra donatım malzemesi olarak fotokopi makinası, bilgisayar, yazıcı alım satım işlemlerini nasıl gerçekleştirmiştir? Gurup Ofis isimli firma ile ilgili alım satım işleri sonucu ne kadarlık haksız ve usulsüz kazanç sağlattırılmıştır?
 
16-Hem İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve hem de tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Dosya dolaşım sistemi (elektronik imza) altyapı işlemi için gelen ödenekler, M Beyin talimatı ile G . O isimli firma ile işbirliği içinde usulsüzce çarçur edilmiş, devlet zarara uğratılmıştır. Hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, hem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin 2013 ve 2014 yıllarına ait muhasebe kayıtları incelendiğinde, İl Milli Eğitim müdürlüğünün ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, G. O isimli firma ile ne kadar ve ne şekilde çalıştığı ortaya çıkacaktır. Bu durum incelendiğinde, sözde tekliflerin bile tek elden çıktığı görülecektir. 
 

17-İl Müdür Yardımcısı T U, il milli eğitim müdürlüğündeki şube müdürü görevlendirme onayı bittiğinde tekrar görevlendirilmeme ihtimaline karşılık usulsüz bir şekilde, atamasını Narlıdere Halk Eğitim Merkezine yaptırmıştır. Bu konuda önceki Kurum müdürünü arayarak 2 olan normu 3 yapmasını istemiş ve bu konuda kendisine baskı yapmıştır. Kurum müdürü olmaz deyince, usulsüz bir şekilde kendi ıslak imzası ile norm çizelgesi oluşturmuştur. Hatta bu durumu İl Milli Eğitim Müdürü V Bey'in imzası ile Bakanlığa göndererek, usulsüz normun bakanlıktan gelmesini sağlamıştır. Ancak T Bey, Okul Müdürü olduğu için, ne yönetici atama bölümünün ne de sorumlu Müdür Yardımcısı A B T'in bilgisi olmaksızın, bu sefer sistem üzerinden Yöneticilik görevinden istifa etmiş gibi işlem yapmıştır. Böylece sınıf atamadan bölümünden sorumlu şube müdürü olması sebebi ile kendisine usulsüz olarak atama kararnamesi düzenlemiş ve bu kararnameleri de resmi yazı Karabağiar İlçe Milli Eğitime ve Narlıdere İlçe Milli Eğitime göndermiştir. T beyin görevlendirmesi bitince ve uzatılmayınca yerine görevlendirilen şube müdürü S A, bu olaydan bilgisi olmuştur. Şef V Bey'e sorduğunda aldığı yanıt karşısında şok olmaktadır. Bunun üzerine bir çıktı alarak durumu yetkililere iletmektedir. Bu olaydan sonra S A'nın paralel yapı mensubu olduğu söylenerek hakkında karalama kampanyası yapılmıştır. Sonrasında da Şube Müdürü S A'nın görevlendirilmesi bitince ilişiği kesilmiştir. Ancak her ne hikmetse, tüm usulsüzlükleri yapan T U, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi üzerine İl Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesi sağlanmaktadır. T U, bu görevlendirme sonrasında tekrar sınıf atama bölümünün yanı sıra, branş atama bölümü de T Bey'e bağlanmıştır. Sistem üzerinden yaptığı tüm işlemleri düzeltmesine rağmen sistemde yapılan iş ve işlemlerin yok olmadığını görmüştür.

 

18-T U, soruşturma esnasında görevi değiştirilerek Bilgi işlem ve Sınavlar Bölümüne verilmiştir. Bu bölümde de görevini kötüye kullanmıştır. Sınavlar bölümünde görevli personele ve kendisine yapılan merkezi sistem sınavlarında aynı anda farklı yerlerde sınav görevi yazılarak ve hatta kendilerini mebbis yöneticisi gibi sisteme işleyerek usulsüz ve haksız ücret almışlardır. Böylece mevzuatın dışında hareket ederek kendilerine maddi çıkar sağlamışlardır. Personelin ve T Bey'in görev süreci içinde aldıkları ücretler incelendiğinde bu durum görülecektir.
 
 
19-Ş Ü, MTSK direksiyon ¡1 Denetmeni olarak yaptığı görevlendirilme işlemlerinde eşitlik yerine istediği kişilere fazla görev vermekte, istediğine yakın istediğine uzak ilçelere görev vererek haksızlık yapmaktadır. Göreve geldiği tarihten itibaren kim kaç görev almış ve yapılan görev karşılığı kim ne kadar ücret almıştır? Bu konularda ayrıntılı çalışmanın yapılması gerekmektedir. 2014 yılında 1 ayda bir kişi en fazla 4 görev alması gerekirken il Milli Eğitim Müdürü dahil bunu aşan kişiler var mıdır? En yüksek devlet memurunun taban aylığını (1460 TL ) aşamaz hükmü uygulanmış mıdır?
 
20-Ş Ü, 2014 Aralık ayında il Müdürünün 4 görev alması sonucu En yüksek devlet memurunun taban aylığını aştığından, 27-28 Aralıkta yapılan MTSK sınavında il Müdürü V Bey'e bu sınavlarda size görev veremiyoruz demesi üzerine V Bey gereğini yap demiştir. Ancak bu durumda İl Milli Eğitim Müdürünün yerine teamül gereği İl Müdürünü temsilen Koordinatör Müdür Yardımcısı veya eş görevlisi olan kişi görevlendirilmesi gerekirken neden M A görevlendirilmiştir?
 
21-Şube Müdürü M E K'a bağlı olarak hizmet veren Strateji 1 Bölümünde yapılan görevlendirmelerde, yönetmelik ve genelgelere aykırı şekilde görevlendirmeler yapılmıştır. Yönetmelikte Strateji 1 Bölümüne bağlı projeler bölümünde görevlendirmede aranılan niteliklerde yabancı dil bilme, bakanlık tarafından açılan eğitimlerde belli saatte eğitim alma, yüksek lisans yapma gibi kriterler aranmasına ve ilimizde bu özellikte birçok uygun personel olmasına rağmen, duyuru yapılmadan ahbap çavuş ilişkisiyle aranılan nitelikleri taşımayan kişiler projeler bölümünde görevlendirilmiştir. Bu konu incelendiğinde ve birimde çalışan memurların bilgisine başvurulduğunda aydınlığa kavuşacaktır.
 
22-Aynı şekildeki usulsüz görevlendirmeler Strateji 1 Bölümüne bağlı olan ARGE biriminde de yapılmış olup halen ilgili birimlerde görevlendirilen kişilerin bu görevlendirmeleri devam etmektedir. Burada da ilgili kriterlere uygun kişilerin bulunması için görevlendirme duyurusuna çıkılmamıştır. Bu konu ile ilgili yönetmelik ve genelgeler incelendiğinde yapılan keyfi ve aykırı görevlendirmeler görülecektir.
23-Balçova Turizm Eğitim Merkezi (TÜREM), M A talimatıyla adeta çiftlik olarak kullanılmaktadır. TÜREM, Eğitim birsen sendikasının yetkililerinin de içinde bulunduğu gruplara ücretsiz verilen balık partilerinin vb. etkinliklerin yapıldığı bir kuruma dönüştürülmüştür.
 
24-M A Destek Hizmetleri 1 Bölümüne bağlı olarak yapılan büyük ihaleler için ihaleye katılacak şirketlerin verdiği akşam yemeklerine katılmakta, bu yemeklerle Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe aykırı davranışlar sergilemektedir. Bu konu ile ilgili bilgilerde bağlı olduğu Destek Hizmetler 1 bölümünde çalışan şef ve memurlarla yapılacak görüşmelerde sabit görülecektir.
 
25-Müdür Yardımcısı Ş Ü' a bağlı olarak hizmet veren Sürücü Kursları sınavlarında yapılan görevlendirmelerde eşitlik ilkesinden uzak olarak görevlendirmeler yapılmakta, yapılan ek valilik olurlarını M A, T U ve kendisine çıkar sağlayacak şekilde kullanmaktadır.Bu konu ile ilgili bilgiler ilgili birim şefi ve ilgili memurlarla yapılacak görüşmelerde, aynı zamanda yapılan görevlendirmeler ile ilgili görev yazıları incelendiğinde sabit görülecektir.
 
Dile getirilen yanlış, usulsüz ve keyfi uygulamalar ile ilgili her türlü mevzuat incelendiğinde ve belirtilen iş ve birimlerde görev yapan gerek şu an görevde olan ve gerekse daha önce görev yapmış olan personelin bilgisine başvurulduğunda; yukarıda belirtilen aykırı ve usulsüz iş ve işlemler sübuta erecektir.
Arz ederim.
 
Yarın devam edeceğiz.
 


Kaynak: