Bu Kadar Zor mu?

22 Şubat 2021 Pazartesi , 20:25
Okunma: 1712
0 Yorum

Var Ya da Yok Demek!!!

 

Kamu İhalesi Yapılıyorsa..,
 
Sorgulama yapmak hakkımızdır!!!
 
Yılan hikayesine dönen,
 
Yıllardır cevabını alamadığımız,
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri,
 
Buğra Gökçe ile Ergin Gökçe arasında kan bağı,
 
Var mı, Yok mu?
 
Sorularımıza hala cevap alamadık,
 
İçişleri Bakanlığı,  İDARE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yanıtlanan,
 
Cevabın tamamını yazımızın sonunda, paylaşacağız,
 
Gelen yanıt bizlere yeterli gelmedi,
 
Gelmedi çünkü biz kamu tarafından yapılan bir ihalenin,
 
Yüklenicisi Hazar-Tek’in Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde,
 
Karşımıza Ergin Gökçe ismi çıkıyor,
 
Kaldı ki bu detayı biz bulmadık,
 
Okuyucularımızın uyarısı üzerine sorduk,
 
Yıllardır sorumuza yanıt alamadık,
 
Büyükşehir belediyesi özel hayatın gizliliği diye bizi geçiştirdi,
 
Biz Buğra Gökçe’nin Narlıdere’de yaptırdığı evin inşaatını kim yaptı diye sormadık,
 
İzmirlinin parasıyla yapılan bir ihalede, Genel Sekreter Buğra Gökçe ile Hazar-tek ortağı Ergin gökçe arasında bir kan bağı var mı diye sorduk,
 
Üzgünüm Var ya da yok diye cevaplanmak zorunda!
 
Gelelim İçişleri Bakanlığı İdare denetim Müdürlüğü’nden gelen cevabı yorumlamaya,
 
Öncelikle ben her başvurumu ismi gizlenmiş olarak yapmam,
 
“Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Başvuruların cevaplandırılması başlıklı 78 inci maddesinde soyut ve genel nitelikteki başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.”
 
Ben sorumu soyut ve genel nitelikte yapmadım, Cimer üzerinden sorduğum soruya ekli dosya koydum. Ticaret Sicil Gazetesinde Hazar-tek ortağı Ergin Gökçe isminin bulunduğu gazeteyi ilettim,
 
Cevabın devamında yer alan;
 
“Özel hayatın gizliliği başlıklı 32 nci maddesinde Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. 'hükmü gereği söz konusu talep karşılanamamıştır.”
 
Hangi özel hayattan bahsedilmekte?
 
Genel Sekreter, Buğra Gökçe hangi ilaçları kullanıyor, kaç çocuğu var, bugüne kadar geçirdiği hastalıklar nedir, eşinden boşandı mı, diye özel hayatıyla ilgili bir sorumuz olmadı,
 
Balıkçılar Meydanı ihalesinin yüklenicisi Hazar-Tek ortağı Ergin Gökçe ile Genel Sekreter arasında bir kan bağı var mı yok mu diye sorduk,
 
Cevabın son kısmında ise;
 
“ Ayrıca, söz konusu başvuruda yer alan iddiaların kişisel yorum, kanaat veya görüşlere dayalı, incelemeyi gerektirecek somut veri içermeyen iddialar nitelikte olduğu anlaşıldığından, dayanaktan yoksun olan iddialar hakkında mevcut bilgi ve belgelerin tarafımıza ulaştırılması halinde konu ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır.”
 
Ben yorum yapmadım kamuoyunun merak ettiği soruyu Ticaret Sicil Gazetesiyle birlikte sordum.
 
Sorduğum soru çok netti,
 
İzmir büyükşehir belediyesi tarafından ihale edilen Hazar-tek firmasının Ticaret Sicil gazetesinde yer alan Ergin Gökçe ile ibb'nin Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile aralarında kan bağı var mıdır?
 
Soruyu tekrar soracağız,
 
Bu kez gelen yanıtla birlikte, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına ileteceğiz,
 
Madde 281- (1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 
Gelen cevabı bilgisine çok güvendiğim bir avukat arkadaşıma yolladım,
 
Gelen cevabı da sizlerle paylaşıyorum, 
 
Kisisel yorum: "siz yorum yapmadınız. Firmanın ticaret sicil bilgileri kanunen alenidir, aleni olan kayıtları incelerken soy ismin AYNI oluşu dikkatinizi çekti.

Çünkü ihale tarihinde Buğra Gökçe ihaleyi açan kurumun genel sekreteri (yetki amiri), diğer şahıs ise ihaleyi alan firmanın ortağıdır. 

3628 sayılı kanuna göre bu 2 kişinin ikinci dereceye kadar akraba olmaları halinde ihaleye fesat karıştırılmış olacaktı.

Kanun hükmünün şahsi yorumunuz olarak nitelenmesi, başvurunuz konusu olgu ve bulguların saptırılmasıdır.

Başvuruyu soyut ve genel olarak nitelemek de ticaret sicil kayıtlarını YOK saymak hükmündedir. Bu kayıtlar, aksi sabit oluncaya kadar resmi ve kesin delillerdir. Bu da sizin şahsi icadınız veya yorumunuz, takdiriniz değil, kanun icabıdır.

Kimse ve hiç bir kurum, kanunların üzerinde veya kanunun çizdiği çerçeve dışında bir takdir (veya yorum) hakkına sahip değildir.

Böyle yapılmış olması, o yorumu veya takdiri HUKUKİ kılmaz.

Ticaret sicil kayıtlarında bir tahrifat iddiası veya ihaleyi almış şirketin kimliği hakkında bir tereddüt de yoktur.

Kamu hizmetinde özel hayat diye bir kavram yoktur. Siz kişilerin cinsel tercihlerini, sağlık bilgilerini, vs merak etmediniz. Dolayısıyla bilgi edinme talebiniz, kamu isleri çerçevesinin içindedir. Talebi bu çerçeve dışına çıkaran da siz değilsiniz. Hem maksadınızı hatalı yorumlayıp hem de bu yorum doğrultusunda cevap verilmesi, talebin karşılandığı manasında yorumlanamaz.

Kaldı ki kamu hizmetlerinde çalışanların diplomaları, maaş bordroları, kendilerine tahsis edilen araçların plakaları, vb bilgiler kamuya aittir ve kamunun bu alandaki bilgilenme hakki, ulusal ve uluslararası mevzuat ile teminat altındadır.

Hakkın özüne dokunan kısıtlamalar, ancak Anayasa madde 13'teki şartlar varsa muteber olabilir.
O şartlar yoksa vatandaşın bilgi edinme hakki, salt farklı anlaşıldı diye "doğru ve yeterli" cevap verilmediği müddetçe karşılanmış sayılamaz.”
 
Bu bilgiler ışığında, Genel sekreter Buğra Gökçe’nin aldığı maaşı da sorgulamamız yerinde olacağı konusuna vakıf olduk.
 
Dediğimiz gibi sorunun yanıtını alıncaya kadar ilgili yerlere yazacağız,
 
Buğra Gökçe ile Ergin Gökçe arasında KAN BAĞI VARDIR yada YOKTUR cevabını alana kadar devam edeceğiz.
 

Sayın başvuru sahibi. CİMER sistemine yapmış olduğunuz başvuru ile ilgili olarak  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca "İsmi gizlenmiş vatandaş tarafından daha önce Kurumumuza yapılan 11.12.2020 tarihli ve 2005536220 sayılı başvuruya "Balıkçı Halinin müteahhidi Hazar- Tek’in ortağı Ergin GÖKÇE'in, Belediyemizde Genel Sekreter kadrosunda göre v yapmakta bulunan Dr. Buğra GÖKÇE ile kan bağının olup olmadığı ve konuya dair incelme yapılması yönünde ki bilgi talebi jle ilgili olarak; Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Başvuruların cevaplandırılması başlıklı 78 inci maddesinde soyut ve genel nitelikteki başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir. hükmü ve Özel hayatın gizliliği başlıklı 32 nci maddesinde Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. 'hükmü gereği söz konusu talep karşılanamamıştır. Ayrıca, söz konusu başvuruda yer alan iddiaların kişisel yorum, kanaat veya görüşlere dayalı, incelemeyi gerektirecek somut veri içermeyen iddialar nitelikte olduğu anlaşıldığından, dayanaktan yoksun olan iddialar hakkında mevcut bilgi ve belgelerin tarafımıza ulaştırılması halinde konu ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır. şeklinde cevap verilmiştir.

     Bu nedenle, Mezkur Yönetmeliğin Başvuruların cevaplandırılması başlıklı 18 inci maddesinde yer alan "Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular ile soyut ve genel nitelikteki başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir." hükmü gereği ilgili vatandaşın tekrar mahiyetteki söz konusu talebi karşılanamamıştır." denilmektedir. Bilgilerinize rica ederim.

 
 
 
 


Kaynak:

Etiketler:

  • Bu,
  • Kadar,
  • Zor,
  • mu?,