Bu kez yanıtlar..,

24 Temmuz 2020 Cuma , 21:22
Okunma: 1325
0 Yorum

gelecek gibi!!!


Geçtiğimiz günlerde büyükşehir belediesine sorduğumuz sorular,

 

Ticari sır diye cevaplanmamıştı,

 

Üstelik sorularımızı konunun muhatabı olmayan METRO A:Ş tarafından cevaplanmıştı,

Gelen yanıt üzerine sorularımızı bir kez daha sorduk,

 

Bu kez yanıtlanacak gibi,

 

Sorularımızı ve gelen cevabı sizlerle paylaşalım,

 

Sayın Yetkili

31.05.2020 tarih 2002596836 sayılı Cimer başvuruma büyükşehir belediyesi Grand Plaza belediye şirketi olduğundan sorularımızın yanıtlanamadığı belirtilmiş. 4982 yasa diyorki Belediye şirketleri Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerine tabi midir? Bilgi Edinme Kanununda,Kanunun kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanacağı belirtilmiştir. Öte yandan, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin anılan Kanunun uygulanmasına dair esas ve usuller, Bakanlar Kurulunun 2004/7189 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmelikte, bilgi verme yükümlülüğü ile ilgili olarak; “Bu Yönetmeliğin merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketlerinin,T.C. Merkez Bankası ve üniversiteler de dâhil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü,teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanacağı” hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen Yönetmelik gereğince, belediyeler ile birlikte bunların ortağı olduğu şirketler de, bilgi edinmeyi düzenleyen mevzuat hükümlerine tabidir. Dolayısıyla, belediye şirketleri, kendilerinden talep edilen bilgi ve belgeleri, Bilgi Edinme Kanununa göre talep edenlere vermekle yükümlüdür.
Bu yüzden sorularımı yinelemekteyim.

21.04.2020 tarihinde yapmış olduğunuz 2001741860 sayılı başvuruma verilen cevapta sorduğum 12 maddelik sorularıma yer verilmediğinden sorularımı yineliyorum

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan yardımlar hakkında,

1- İBB tarafından bugüne kadar kaç yardım paketi dağıtıldı?

2- Dağıtım paketlerinin içinde neler vardır?

3- Bu ürünler nereden nasıl temin edilmektedir ihale yapılmış mıdır?

4- Yardım paketlerinin adeti kaç paraya alınmıştır?

5- Kavurmalar kaç paraya hangi firmadan alınmıştır?

6- Elma, portakal, limon, soğan ve patates bulunan direnç paketleri nereden ne bedelle temin edilmekte ve kaç aile iletilecektir?

7- 30 Mart’tan bu yana ise 72 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek dağıtıldığı İzmir büyükşehir belediyesi tarafından açıklandı bahse kon dağıtımlar nereden ve ne bedelle alınmıştır?

8- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda üretilen 12 bin kişilik kuru pastanın belediyeye maliyeti nedir?

9- İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 bin 576 kişiye 400 TL nakdi yardımı belediyenin hangi bütçesinden kimin onayı ile dağılmıştır?

10- Maskematikler kaç adet ve ne bedelle alınmış bu alım için ihale edilmiş midir?

11- Korona Virüs kapsamında belediyeye yapılan bağış miktarı nedir?

12- Halkın Bakkalı Mağazasının belediyeye maliyeti nedir ve burada satılan ürünler neren alınmakta?
 

 

Sayın: Nivent KURTULUŞ

Başvurunuz değerlendirilmek üzere Grand Plaza A,Ş' ye yönlendirilmiştir.

Ayrıca başvuru içeriği daha önce yapmış olduğunuz 2001741860-2002596836 nolu başvurular ile aynı olup Belediyemiz farklı birimlerini ilgilendiren sorularınıza verilen cevaplara cimer sisteminden ulaşabilirsiniz.

iyi günler dileklerimizle bilgilerinize sunarız


Kaynak:

Etiketler:

  • Bu,
  • kez,
  • yanıtlar..,