Bu Nasıl Şeffaflık

24 Eylül 2020 Perşembe , 19:24
Okunma: 2020
0 Yorum

Anlaşması!!!


Tunç Soyer Göreve Geldiği günden beri,


Cimer sorularımıza yanıt alamıyoruz,


Ali Rıza Avcan hislerimize tercüman oldu,


Ali Rıza Avcan'ın Face paylaşımı

 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER'İN 3 MART 2019 TARİHİNDE İMZALADIĞI ŞEFFAFLIK TAAHHÜTNAMESİ
Uluslararası Şeffaflık Derneği,
 
Seçilmem durumunda; şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğimi taahhüt ederim.
 
🔴 Belediye Başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren malvarlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım.
🔴 Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım ve terfi süreçlerinin liyakat ilkesi doğrultusunda kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yürütülmesini sağlayacağım.
🔴 Belediye Meclisi kararlarını, toplantı tutanaklarını, komisyon raporlarını, yıllık bütçe ve performans programını, denetim ve faaliyet raporlarını Belediye internet sitesinden yayınlayacağım. Belediye Meclisi toplantılarının gündemini önceden duyuracağım, internetten canlı yayınlayarak kamunun bilgisine açacağım.
🔴 Belediye ihalelerinin önemli bir bölümünün şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayan açık ihale usulüyle yapılmasını sağlayacağım. Pazarlık/doğrudan temin yöntemlerini istisnai durumlar haline getireceğim. Teknik şartnameleri ve ihale sonuçlarını (kazanan şirket, teklif miktarı ve şirket performansı) kamuoyuyla paylaşacağım.
🔴 Belediye çalışanlarına yönelik etik kod ve davranış kuralları ile çıkar çatışması tanımlarının geliştirilmesini sağlayacağım. Etik Komisyon'un kurulmasını ve etkin bir biçimde bu ilke ve kurallara uyumun takip edilmesini sağlayacağım.
🔴 Hesap verebilirliği sağlamak üzere, görevi ihmal, kötüye kullanma gibi vakalarla karşılaşan vatandaşların şikayetlerini iletebilecekleri bir mekanizma kuracağım.
🔴 Kent Konseylerinin, ayrımcılık yapmadan, toplumun tüm kesimlerini içerecek şekilde oluşturulmasını ve aktif biçimde çalışmasını sağlayacağım. Belediyenin, hizmet ve faaliyetlerinde STK'larla iş birliği kurmasını sağlayacağım.
🔴 Belediye Meclisi ve komisyon toplantılarında gündemin ilgili olduğu mahalleleri, STK'ları bilgilendirerek muhtarların, ilgili STK temsilcilerinin ve yurttaşların bu toplantılara katılmalarını sağlayacağım. İmar planlaması, imar değişiklikleri, kritik ihaleler gibi mahalleleri doğrudan etkileyecek konularda katılımcı yönetim anlayışını esas alacağım.
🔴 Her yıl bütçe hazırlanırken vatandaşlara, mahalle meclisleri, kent konseyleri ve benzeri mekanizmaları kullanarak danışacağım, internet mekanlarını kullanarak katılımcı bütçe ilkelerini hayata geçirmeye gayret göstereceğim.
🔴 Kentin tarihi, doğal ve kültürel mirasını, ekolojisini, varlıklarını, değerlerini değiştirme kapasitesi taşıyan projelerin kentin imar planlarında yer almadan önce gerekli etki analizlerinin yapılması ve sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi için çalışacağım.
İmza

M. Tunç Soyer 

 


Kaynak:

Etiketler:

  • Bu,
  • Nasıl,
  • Şeffaflık,
  • ,