Bu Nasıl Şeffaflık

22 Haziran 2020 Pazartesi , 14:32
Okunma: 3178
1 Yorum

Açıklanması halinde ne olur?

 

Tunç Soyer haftalık not defteri açıklamaları yerel basında yer almakta,
 
"Başkan Soyer'den haftalık not defteri! Yapılan hizmetleri anlattı..."
 
Onu yaptık, bunu yaptık şeklinde açıklamalar iyi güzelde,
 
Yapılan harcamaların tutarları nedir?
 
Niye açıklamaktan eriniyorsunuz?
 
Hani şeffahlık sözleşmesi?
 
Açıklamanız halinde, hesaplar tutmayacak mı?
 
Açıklama yapmamanız, sizi zan altında bırakmıyor mu?
 
Halbuki sorularımız çok net?
 
İhale yapıldı mı, yapılmadı mı?
 
Ödenen tutarlar nedir?
 
İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Belediye Başkanı Yavaş herşeyi kalem kalem açıklarken,
 
Tunç Soyer neyi gizliyor?
 
GRAND PLAZA özel bir şirket değil!
 
Bizlerin parası nereye gidiyor öğrenmek hakkımız!
 
Bilgi Edinme Kanunu diyor ki,
 
"..,Bu bağlamda belediye şirketlerinin ellerinde mevcut olan bve bilgi edinme başvurusuna konu olabilecek bütün BİLGİ ve BELGELERİ bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde tasnif edilmesi ve bu amaçla belge kayıt dosyalama ve arşiv düzeniyle ilgili gerekli tedbirleri alması gerekir..,"

Tunç Başkan, İZDENİZ A.Ş'ye şöförünüzü atamaya benzemez,

Yapılan harcamaların kuruşuna kadar cevap vermek zorundasınız,
 
Temiz İzmir Derneği, bilgi edinmenin tüm maddelerini ezbere bilmekte,
 
Geçtiğimiz yıllarda, Ticaret odası kayıtlarını sorguladığımızda,
 
"Ticaret Odası Tüzel bir kişiliktir soruların yanıtı verilememektedir" şeklinde cevaplandığında, itirazımız yerinde görülmüştü,
 
Bir kez daha sorumuzu soracağız yine yanıtlanmadığı takdirde BEDK kuruluna müracaat edeceğiz,
 
Sahi neden sorularımız yanıtlanmıyor,
 
Bunun tek bir açıklaması olabilir diye düşünmekteyiz!
 
Gelelim sorularımıza ve yanıta.
 
Sayın yetkili
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan yardımlar hakkında,
 
1- İBB tarafından bugüne kadar kaç yardım paketi dağıtıldı?
 
2- Dağıtım paketlerinin içinde neler vardır?
 
3- Bu ürünler nereden nasıl temin edilmektedir ihale yapılmış mıdır?
 
4- Yardım paketlerinin adeti kaç paraya alınmıştır?
 
5- Kavurmalar kaç paraya hangi firmadan alınmıştır?
 
6- Elma, portakal, limon, soğan ve patates bulunan direnç paketleri nereden ne bedelle temin edilmekte ve kaç aile iletilecektir?
 
7- 30 Mart’tan bu yana ise 72 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek dağıtıldığı İzmir büyükşehir belediyesi tarafından açıklandı bahse kon dağıtımlar nereden ve ne bedelle alınmıştır?
 
8- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda üretilen 12 bin kişilik kuru pastanın belediyeye maliyeti nedir?
 
9- İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 bin 576 kişiye 400 TL nakdi yardımı belediyenin hangi bütçesinden kimin onayı ile dağılmıştır?
 
10- Maskematikler kaç adet ve ne bedelle alınmış bu alım için ihale edilmiş midir?
 
11- Korona Virüs kapsamında belediyeye yapılan bağış miktarı nedir?
 
12- Halkın Bakkalı Mağazasının belediyeye maliyeti nedir ve burada satılan ürünler nereden alınmaktadır?

Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını istiyorum.
 
 
 
 


Kaynak:

Etiketler:

  • Bu,
  • Nasıl,
  • Şeffaflık,  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 22.06.2020 17:32:30

  • cesaret
  • Belediye şirketleri Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerine tabi midir? Bilgi Edinme Kanununda,Kanunun kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanacağı belirtilmiştir. Öte yandan, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin anılan Kanunun uygulanmasına dair esas ve usuller, Bakanlar Kurulunun 2004/7189 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmelikte, bilgi verme yükümlülüğü ile ilgili olarak; “Bu Yönetmeliğin merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketlerinin,T.C. Merkez Bankası ve üniversiteler de dâhil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü,teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanacağı” hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen Yönetmelik gereğince, belediyeler ile birlikte bunların ortağı olduğu şirketler de, bilgi edinmeyi düzenleyen mevzuat hükümlerine tabidir. Dolayısıyla, belediye şirketleri, kendilerinden talep edilen bilgi ve belgeleri, Bilgi Edinme Kanununa göre talep edenlere vermekle yükümlüdür. Saygılarımla.