Bu taşınmaz satılığa ..,

17 Ekim 2020 Cumartesi , 21:38
Okunma: 2969
0 Yorum

ÇIKAR MI_

 

İzmir büyükşehir belediyesi, 2020 yılı ekim ayı toplantısı 3. Birleşiminde 
 
Meclis gündemine gelen 17. ve 25. maddeler,
 
Bize ilginç geldi!
 
17. Belediye Meclisimizin 17/02/2017 tarihli ve 05.204 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin; Nazım İmar Planı bazında değişiklik gerektirecek hususlar içerdiği tespit edilmiş olup, iletilen plan önerisindeki tespitler, bölgedeki bazı alanlarda alınan Mahkeme Kararlarına istinaden yapılacak düzenlemeler ile Belediyemiz mülkiyetindeki 262 ada, 49 parseldeki düzenlemeyi içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.224353)
 
 
Kırmızı okla gösterdiğimiz yer, gündemin 17. Maddesiyle ilgili
 
262 ada 49 parselde bulunan yerin,
 
Tapu Alanı 196.182,95
 
Niteliği Ham toprak ve zeytinlik,
 
Ham toprak nedir derseniz,
 
“Bu özelliklere sahip olan yerler hazine adına belirlenir ve tutanakta yazar. Bir başka deyişle, eğer alan ham toprak ise maliki Maliye Hazinesi olur. Ve bu alan arsa ya da tarla sıfatı taşımaz.
Ham toprak özel mülkiyete satılabiliyor. Satış gerçekleştikten sonra:
İmar uygulamasına tabi ve planlı bir alandaysa arsa olur.
Planlı bir alanda bulunmuyorsa Tarım İdaresi’nin onayıyla tarla, bahçe vb. olabiliyor."
 
Bu alanda yapılmak istenilen nedir bilmiyoruz,
 
Plan askıya çıktığında bakacağız,
 
25. maddesine gelince,
 
25. Urla Belediye Başkanlığının 09/07/2020 tarihli ve E.16308 sayılı yazı ekinde Belediyemize iletilen; Bademler Mahallesi, (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Bademler Mahallesi (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri Arası) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.150114)
 
Bu alanda siyah okla gösterilen alan,
 
Meşhur, eski İTOKENT Arsası,
 
Bu alan satıldı, FOLKART mülkiyetine geçti,
 
Urla Belediyesi meclis gündemine Temmuz ayında gelmişti,
 
Oybirliği ile büyükşehir belediyesine gönderilmesi kararı alınmıştı,
 
 
Posta yoluyla gitmediği kesin diyebilir miyiz?
 
Bizce diyebiliriz,
 
Çünkü İBB’nin Temmuz ayı meclis gündeminde yerini aldı,
 
58. Urla Belediye Meclisinin 06/07/2020 tarihli ve 410 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bademler Mahallesi, (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Bademler Mahallesi (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri Arası) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.150114)
 
İBB’nin Ekim meclis gündeminde yer alan öneri,

“Bademler Mahallesi (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri Arası) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.”
 
Oybirliği ile geçmiş,
 
Bu plan daha önce iptal edilmişti,
 
Hangi değişiklikler yapıldı henüz bilmiyoruz,
 
Komisyon raporunu bilgi edinmeden isteyeceğiz,
 
Şimdi asıl merak ettiğimiz bir konu var,
 
17. maddede yer alan, 262 ada 49 parselde 196.182,95 m2 Niteliği Ham toprak ve zeytinlik, olan yer ile sınır parselinde bulunan 262 ada 50 parselle bir bağlantı var mı?
 
Bu konuyu yakinen takibimize aldık,
 
196.182,95 m2 taşınmaz satılığa çıkar mı?
 
Bizce çıkar!
 


Kaynak: