Bülent Soylu'nun Prestij Projesi..,

25 Şubat 2019 Pazartesi , 19:56
Okunma: 1893
0 Yorum

2. kez mahkemede!

 

Temiz İzmir Derneği adına, Menderes İlçesi Özdere Çukuraltı Mevki Sahil Kesimine ait 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım imar planına karşı açtığımız dava bugün İzmir İdare Mahkemesi’nde devam etti,

 
 
Davaya, Kültür Turizm Bakanlığı Avukatı ve Menderes Belediye Avukatı katıldı,
 
Temiz İzmir Derneği’ni temsilen Nivent Kurtuluş katıldı,
 
Dava konusu yer ile ilgili, 
 
 Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda,
 
 “..,kamu yararının zorunlu kıldığı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatı açısından kabul edilebilir gerekçeleri bulunmadığı, tespit edilen ve değerlendirmelere bağlı olarak dava konusu 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı  Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım imar Planı’nın Rekreatif  Alan plan kararı açısından şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve plan kararlarının sürekliği ilkesine aykırı olduğu, Karar Yüce Mahkemenizindir.”
 
Daha öncede 3. İdare Mahkemesi’nde açmış olduğumuz davanın bilirkişi raporunda, 
 
"Dava konusu Özdere Çukuraltı Sahil Projesi’nin dayanağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda dava konusu proje sınırları içerisinde öngörülmüş olan “Park” plan kararlarının, bu plan kararlarına ilişkin arazi kullanım kararı sınırlarının ve mevzuatta ön görülen kullanım biçimlerinin dikkate alınmadan projeye aktarılmış olduğu, tespit ve değerlendirmelerine dayanarak dava konusu Özdere Çukuraltı Sahil Projesi’nin belirtilen yönlerden ilgili şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, mevzuat hükümlerine ve kamu yararına aykırı olduğu görüşüne varılmıştır."
 
Her iki mahkemede atanan bilirkişilerin ortak görüşünde yer alan,
 
“..,kamu yararına ve plan kararlarının sürekliği ilkesine aykırı olduğu..,”
 
İlk açtığımız davayı bilirkişi raporu sonrası kazandık,
 
Menderes Belediyesi Bölge İdare Mahkemesine başvurdu.
 
 “İstinaf başvurusunun reddine” karar verildi.
 
Sonrasında halkın kullanımında olan ve çok özel bir kumun üzerine beton dökülerek yapılan kafeteryanın yıkımı ne zaman yapılacak diye Menderes Belediyesine sorduk,

“Çukuraltı Sahil Projesi kapsamında yapılan imalatlardan uygulama planına aykırı bulunan kısımlar söz konusu yer için yeniden hazırlanıp ihale edilecek proje kapsamında yıkım işlemleri gerçekleştirilecektir.” Denildi.
 
Oysaki;
 
T.C. Anayasasının 138. Maddesinde belirtildiği üzere “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”
 
Sonrasında, Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından bir plan hazırlandı,
 
Plana süresinde itirazlarımızı yaptık,
 
İtirazlarımız yerinde görülmeyince,
 
Tekrar dava yoluna gittik,
 
Takdir Yüce Mahkemenin, her zaman ADALETE güvendik ve güvenmeye devam edeceğiz.
 
Acaba dünyada başka örneği var mıdır?
 
Plaj kumunun üzerine beton dökmek!
 
 
 
 
 
 


Kaynak: