Büyükşehir belediye meclisine..,

8 Nisan 2018 Pazar , 18:34
Okunma: 1212
0 Yorum

gelen maddeler!!!

 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında, Belediye şirketlerin, şirket sermayesi arttırılması, zarar mahsubu vb konular meclis gündeminde yerini almış,
 
Belediye şirketleri ile ilgili sorgulama yapmaya kalktığımızda, ayrı bir tüzel kişilik olduğundan cevaplamıyoruz diyen aynı belediye, belediye şirket zararları ya da sermaye artışı için meclis üyelerinden onay istiyor,
 
Burada garip bir çelişki yok mu?
 
Madem özel tüzel kişilik neden meclis onayına sunulmakta?
 
Yıllar evvel Aziz Kocaoğlu garip bir açıklama yapmıştı,
 
İsterseniz bir hatırlayalım;
 
2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bir açıklamasında;
 
“Zaten vergiyi harcıyorum. Verginin vergisi olmaz. Fes giydirmiyoruz yani. Ama biz vergi vermeyecek şekilde belediye ile şirketler arasında ilişkileri sürdürmek zorundayız. Bunun mümkün olanı var, mümkün olmayanı var. Mümkün olan şekilde vergi vermemeye ve kar göstermemeye çalışıyoruz. Suçsa suç.”
 
Yoksa belediye vergi vermeyecek şekilde, sürekli zarar mı beyan ediyor?
 
Sorusuna cevap arıyoruz!
 
Meclis Gündemine gelen maddeler;
 
6. Belediyemizin iştiraki olan İZELMAN A.Ş.'nin 23/03/2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 833.018.050,00-TL'den geçmiş yıllar ve 2017 yılı zararları toplamından 100.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) 733.018.050,00-TL’ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZELMAN A.Ş. içerisindeki payına düşen (%63,3121269'una tekabül eden) 527.401.481,00-TL olan sermaye miktarının 63.312.131,00-TL azaltılarak 464.089.350,00-TL'ye indirilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme İştirakler ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.82378
 
7. Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ'ın 22/03/2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 837.500.000,00-TL'den geçmiş yıllar ve 2017 yılı zararları toplamından 120.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) 717.500.000,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin İZULAŞ'ın içerisindeki payına düşen (%89,80'ine tekabül eden) 752.075.000,00-TL olan sermaye miktarının 107.760.000,00-TL azaltılarak 644.315.000,00-TL'ye indirilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme İştirakler ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.82387)
 
8. Belediyemizin iştiraki olan Ege Şehir Planlama A.Ş.'nin 22/03/2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 24.618.000,00-TL'den 2.000.000,00-TL arttırılarak 26.618.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin, Ege Şehir Planlama A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%99,6725013'üne tekabül eden) 1.993.450,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme İştirakler ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.82385)
 
9. Belediyemizin iştiraki olan İZBETON A.Ş.'nin 23/03/2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 416.550.000,00-TL'den 40.000.000,00-TL arttırılarak 456.550.000,00 TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin, İZBETON A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%98,792'sine tekabül eden) 39.516.800,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme İştirakler ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.82384)
 
10. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketinin 22/03/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi suretiyle, şirket sermayesinin 837.500.000,00-TL’den 120.000.000,00-TL azaltılarak, 717.500.000,00-TL’ye indirilmesi kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZULAŞ içerisindeki payına düşen (%9,6’sına tekabül eden) 80.400.000,00-TL olan sermaye miktarının 11.520.000,00-TL azaltılarak, 68.880.000,00-TL’ye indirilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT –Strateji Glş.Dai.Bşk.E.4535)
 
11. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 23/03/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 416.550.000,00-TL’den 40.000.000,00-TL arttırılarak, 456.550.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZBETON A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%0,013’üne tekabül eden) 5.200,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT – Strateji Glş.Dai.Bşk.E.4537)
 
12. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün sermaye ortağı İZENERJİ A.Ş'nin 22/03/2018 tarihli, 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 297.150.000,00-TL'den geçmiş yıllar zararları toplamından 50.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle        247.150.000,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZENERJİ A.Ş. içerisindeki payına düşen (%0,6328'ine tekabül eden)      1.880.366,00-TL olan sermaye miktarının 316.400,00-TL azaltılarak 1.563.966,00-TL'ye indirilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT – Strateji Glş.Dai.Bşk.E.4797)
 

 


Kaynak: