Büyükşehir belediyesi ödeme..,

14 Aralık 2020 Pazartesi , 23:06
Okunma: 2769
0 Yorum

zorluğunda mı?

 

İzmir büyükşehir belediyesi meclisinde,
 
Ana gündemine ilave edilen maddeler,
 
Oldukça ilginç,
 
7. İZBAN-İzmir Banliyö Taşımacılık Sistemi Ticaret Anonim Şirketi'nin Pandemi nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybından dolayı vadesinde ödenemeyen tren kredi taksit ödemelerinin yapılabilmesi için dilimler halinde ya da tek seferde kullanılmak üzere Türkiye Vakıflar Bankası tarafından şirket lehine onaylanan 50.000.000-USD ek kredi limitinin kullanımı için Belediyemizin ortaklık payı olan %47'si oranında; borçlunun ve kefillerin borçlanmaya engel bir durumunun bulunmadığı hususu ile Şirketi asaleten ve kefaleten borçlanmaya/borçlandırmaya yetkili olması, kredinin %47'si oranında müteselsil kefil olarak kefalet imzasının alınması, kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname ve protokollerin imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluşabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü işlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleşme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (İşletme ve Destek Hiz.Dai.Bşk.E.272235)
 
 
Belediyenin gereksiz harcamaları sonucunda,
 
Büyükşehir belediyesinin bu duruma düşeceği belliydi.
 
Bu konuda yazacaklarımız var.


Kaynak: