Büyükşehir belediyesi yerine..,

7 Mart 2021 Pazar , 19:19
Okunma: 3267
0 Yorum

sorularımızı CİMER çalışanları cevaplayamaz!!!!

 
İzmir büyükşehir belediyesine,
 
Cimer üzerinden,
 
Sorduğumuz soruya,
 
İzmir Büyükşehir belediyesine yönlendireceğine,
 
Cimer kendisi cevaplamış,
 
Cimer üzerinden sorduğumuz soru;
 
Sayın yetkili

İzmir büyükşehir belediyesi 2019 yılından bugüne yerel medya, İnternet gazetelerine, Ulusal Basına, Ulusal ve Yerel TV Kanallarına ödenen net tutarları hangi gazeteye ve tv kanalına ödediğini isimleriyle açıklamasını talep etmekteyim.
 
Sorularımız çok netti,
 
Soruları İzmir Büyükşehir Belediyesine yönlendirmek yerine,

Cimer büyükşehir belediyesinin görevini üstlenmiş,

 

Sayın NİVENT KURTULUŞ,

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 20.02.2021 tarihinde yapmış olduğunuz 2100888304 sayılı başvurunuz 06.03.2021 tarihinde CİMER tarafından cevaplanmıştır:


Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yaptığınız başvurunuz incelenmiştir.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun "İstenecek bilgi veya belgenin niteliği" başlıklı 7’nci maddesinde yer alan “Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.” hükmü uyarınca talebiniz karşılanamamıştır. Bilgi edinme talebi reddedilen başvuru sahibinin yargı yoluna başvurabileceği, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna yazılı başvuru yolu ile itiraz edebileceği hususunda bilgilerinize sunulur. 

Bu cevap bize yeterli gelmediğinden, sorularımızı yineledik,

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığına'da gelen ceabı yollayacağız,

Cimer çalışanları kendileri insiyatif kullanabilir mi diye!

 
 
Sayın Yetkili

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 20.02.2021 tarihinde yapmış olduğunuz 2100888304 sayılı başvurunuz 06.03.2021 tarihinde CİMER tarafından cevaplanan yanıt 4982 yasa kapsamına uygun değildir. Şeklindeki cevabı kabul etmiyorum.

Ben sorularımı büyükşehir belediyesine sordum. Cimer olarak benim sorduğum soruya İzmir Büyükşehir Belediyesi adına cevaplamanız mümkün görülmediğinden sorularımın İzmir büyükşehir belediyesine yönlendirilmesini acilen talep ediyorum. Yine Cimer adına yanıtlarsanız konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna da yollayacağım. Sorularımın cevabını süresinde talep etmekteyim.
 


Kaynak: