Büyükşehir Belediyesinde neler..,

9 Ekim 2020 Cuma , 23:15
Okunma: 2634
1 Yorum

OLUYOR???

 

İtfaiye Daire Başkanı Kadrosunda bulunan,
 
“MURAT VARLIORPARLAK 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 137, 138, 145. Maddesi gereği başkanlık makamının 08.10.2020 tarihli ve 573 sayılı olurlarıyla 08.10.2020 tarihi bitimi itibariyle 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırılmış olup..,”
 
Nedir bu maddeler derseniz;
 
Görevden uzaklaştırma: Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.
 
Madde 138 – Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır. a) Atamaya yetkili amirler; b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri; c) İllerde valiler; ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.) Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir
 
Madde 145 – Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
 
 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 10.10.2020 18:31:33

  • İşgüzar bürokratlar ve personelleri
  • Bu adam personelini toplayıp kadın erkek ayırt etmeksizin ben donunuzun rengini bile biliyorum diyecek kadar terbiyeden yoksun ve şımarık bir adam. Bu adamı şımartan böyle içler acısı bir belediyenin aslında utanıp yüzü kızarması gerekir.