BÜYÜKŞEHİR ISRARLA

19 Kasım 2021 Cuma , 20:22
Okunma: 1548
0 Yorum

AÇIKLAMAM DİYOR!!!

 

 
Açıklanması halinde,

Ne olur?

Bu seyahatlere ödenen,

Paraları İzmirlinin öğrenmesinden mi,

KORKUYORSUNUZ?

Önce sorduğumuz sorulara bir bakalım,

Sayın Yetkili
 
Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye başkanı olduğu tarihten itibaren

1- Kaç kez yurtdışına çıkmıştır?

2- İzmir Büyükşehir belediye başkanlığında çalışan bürokrat, personel, meclis üyesi, belediye şirketlerinde çalışan hangi isimler kaç kez yurt dışına çıkmıştır?

3- Yurtdışı seyahatlerine belediyenin kasası yada belediye şirketlerinden toplam kaç para çıkmıştır?

Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin ve süresinde cevaplanmasını istiyorum.

Sorularımıza gelen cevap;
 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin istenecek bilgi veya belgelerin niteliği başlıklı 12 nci maddesinde "Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler" hükmü gereği talebiniz karşılanmamıştır.

 

 

Bu yazıya karşı 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun 13 ncü maddesi kapsamında kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebileceğiniz ya da 2577 sayılı kanunda belirtilen süreler içerisinde İdare Mahkemeleri nezdinde dava açabileceğiniz hususlarını bilgilerinize rica ederim."
 
İmza Genel Sekreter Buğra Gökçe,

Neyin analizini yapacaksınız?

2019 yılında Tunç Soyer İBB'nin başkanı oldu,

Öyle aradan onlarca yıl geçmedi,

Ayrıca Bilgi Edinme Kanunun 12. maddesinin son cümlesinde diyor ki;

"..,Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı önceden belirtilmiş olup, zamanından önce açıklanması halinde kamu yararını zedeleyecek veya kişisel menfaat temin etmek için, kullanılabilecek bilgi veya belgeler, belirtilen tarihten önce açıklanamaz, erişimi sağlanamaz."

Tunç Soyer ve beraberinde yurtdışına giden kişilerin masraflarını öğrenmemiz hangi kamu yararını zedeleyecek?

Biz de siz de biliyorsunuz ki,

Açıklanması halinde,

Vay be bu kadar para harcanmış mı denileceğinden,

ÇEKİNİYORSUNUZ?

İnanın bu soruların cevabını almak için gerekirse dava hakkımızı da kullanacağız.


Kaynak: