ÇED Başvurusu sonuçlandı..,

11 Nisan 2018 Çarşamba , 20:13
Okunma: 1263
0 Yorum

Sorularımız hala yanıtlanmadı!

 
İzmir Çevre ve Şehircilikte askıya çıkan, ÇED Dosyası
 
20 Mart 2018
İZMİR ili MENEMEN, ilçesi Ulucak Mahallesi, 29K-Id-29J-IIc Pafta, 3161 Ada, 4 Parsel mevkiindeki Yücesoy Mühendislik İnş. Taah. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan 212 Adet Konut Kapasite Artırımı Projesi projesi ile ilgili olarak İZMİR Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
 
Bugün sonuçlandı,
 
11 Nisan 2018
İZMİR ili MENEMEN, ilcesi Ulucak Mahallesi, 29K-Id-29J-IIc Pafta, 3161 Ada, 4 Parsel mevkiindeki Yücesoy Mühendislik İnş. Taah. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Konut Kapasite Artırımı Projesi (193 Adet Konuttan 212 Adet Konuta Çıkarılacak ve 16 Dükkân Kapasiteli) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince Konut Kapasite Artırımı Projesi (193 Adet Konuttan 212 Adet Konuta Çıkarılacak ve 16 Dükkân Kapasiteli) projesi'ne Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.
 
Aradan tam 21 gün geçtikten sonra kabul edildi,
 
ÇED süreci tamamlandı. Lakin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sorduğumuz soruların cevabı hala gelmedi!
 
Sabırla bekliyoruz.
 
22.03.2018 tarihinde sorduğumuz sorular.
 
Sayı numarası 1800522413
 
Sn yetkili
 
Aşağıdaki sorularımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teftiş Kurulu ve hukuk servisi tarafından cevaplanmasını talep etmekteyim.
 
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde askıda olan plan İZMİR ili MENEMEN, ilçesi Ulucak Mahallesi, 29K-Id-29J-IIc Pafta, 3161 Ada, 4 Parsel mevkiindeki Yücesoy Mühendislik İnş. Taah. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan 212 Adet Konut Kapasite Artırımı Projesi projesi ile ilgili olarak İZMİR Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur. Şeklinde askıya çıkan ÇED süreci ile ilgili aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını talep etmekteyim.
 
1- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ'nde ÇED Gerekli Değildir ya da ÇED olumlu kararı bulunmayan bir projede KAPASİTE ARTIŞI nasıl olmakta?
 
2- ÇED Yönetmeliğinin MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Kapasite artışları
MADDE 20 – (1) Kapasite artışları; “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan ve eşik değeri olan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesinin planlanması durumunda:
 
a) “ÇED Olumlu” kararı bulunan projelerde;
 
1) Planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise, 16 ncı madde kapsamında başvuru yapılması,
 
2) Planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise, 8 inci madde kapsamında başvuru yapılması, gerekmektedir.
 
b) “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise mevcut proje kapasitesi ile toplanması ve bu toplamın;
 
1) Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda 16 ncı madde kapsamında başvuru yapılması,
 
2) Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda 8 inci madde kapsamında başvuru yapılması, gerekmektedir.
 
3- “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde kapasite artışı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, planlanan projenin etkileri, mevcut karara esas çevresel etkiler ile birlikte kümülatif olarak değerlendirilir.”
 
4- ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir, kararı olmayan bir projenin KAPASİTE ARTIŞI nasıl olmaktadır,
 
5- Bahse konu projenin reklamlarında 245 konuttan söz edilmekte olduğunu aşağıda verdiğim linkten inceleyebilirsiniz.
 
6- Bahse konu projenin A-B-C bloklarından söz edilmekte iddialara göre birde D Blok var mı yok mu araştırılmasını da talep etmekteyim,
 
7- Daha önce Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğünden gelen cevapta “İlimiz Menemen ilçesi 30 Ağustos Mahallesi 3161 ada, 4 parsel ve 60341 ada, 7 parsel üzerinde yer alan faaliyetlere ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemler yapılmıştır” ifadesinden sonra yapılan iş ve işlemler nedir sorumuz da yanıtsız bırakıldığından yapılan iş ve işlemlerin ne olduğunun cevabını hala beklemekteyiz,
 
8- ÇED süreci başlamadan yapılan inşaatın proje bedelinin %2 si kesilmiş midir? Kesilmedi ise hangi nedenden dolayı kesilmemiştir?
 
9- ÇED süreci bir bütün değil midir, A –B- C- D Blok olarak ayrılamaz.
 
Yukarıdaki sorularımın süresi içinde cevaplanmasını talep etmekteyim.
 

http://gaze-temiz.com/biz-isin-icinden/HaberDetay/3503 


Kaynak: