Çeşme Belediyesi Görevi İhmal..,

23 Aralık 2021 Perşembe , 20:24
Okunma: 1114
0 Yorum

Suçu işlemiyor mu?

 

Çeşme Kaymakamlığı,

Çeşme belediyesinden; 
 
 
 

"..,17.12.2021 tarihine kadar, Kaymakamlığımıza ve ilgilisine cevap yazılmasına..,"

Diye bir yazı yolladığını sizlerle paylaşmıştık,

Üstelik yollanan yazı "günlüdür" diye ibare bulunacak,

Günlü yazının tarihi 3.12.2021 

15 gün süre verilmiş,

15 gün içinde sorular yanıtlanmadı,

Bunun üzerine Kaymakamlığı aradık,

Yine cevap gelmedi!

Baktık olmuyor tekrar Bilgi Edinmeden,

Kaymakamlığa sorularımızı sorduk,

Kaymakamlık Çeşme belediyesine hitaben,

Bu gün tarihli bir yazı yolladı;

 Nivent KURTULUŞ'un "Çeşme Belediyesine hitaplı yazdığınız yazıda "17.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar Kaymakamlığımıza ve ilgilisine cevap verilmesi" talebinize Çeşme Belediyesinin uymadığı, burada gerçekten büyük bir sorun olduğu, İlçenin en büyük Mülki Amiri Kaymakamlık ise Belediyenin bunu nasıl görmezden geldiğini" belirttiği ve "bu sorusunun Bilgi Edinme Kanunu kapsamında cevaplanmasını" talep ettiği ilgi başvurusu ekte gönderilmiştir.
 
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 04 Ocak 2021 tarihine kadar Kaymakamlığımıza ve başvuru sahibine bilgi verilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.   

Ünal ÇAKICI
Çeşme Kaymakamı"

Sayın Kaymakamlık ilk yazışmada Çeşme belediyesine 15 gün süre verdi,

İkinci yazışmasında ise 12 gün süre verdi,

Oysaki bizim sorularımız araştırma yapılacak sorular olmadığı çok açık,

Burada Çeşme Belediyesi Çeşme Kaymakamlığının evrakını cevaplamayarak,

Görevi İhmal Suçu işlemiş olmuyor mu?

Bu yüzden sayın Kaymakamın belediye yetkilileri hakkında,

Görevi savsaklama, ihmal suçlarından 4483 göre soruşturma açması gerekmez mi?

Sorduğumuz sorular;

Çeşme Kaymakamlığına

Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 2123 Ada 9 Parsel ile ilgili 23.11.2021 tarihinde Başkan Adına Belediye Başkan yardımcısı imzalı yazı da "..,3194 sayılı Kanuna göre 32. ve 42. Maddesine göre yıkım programına alınmıştır..," yazısından Çeşme belediyesinin yıkım programının çok yoğun olduğu anlaşılmakta olduğundan aşağıdaki sorularımın ivedi bir şekilde cevaplanmasını istemekteyim.
 
1-Ekim ayında Çeşme Belediyesi tarafından kaç yıkım gerçekleşmiştir?
 
2-Kasım ayında Çeşme Belediyesi tarafından kaç yıkım gerçekleşmiştir?
 
3-İki adet Sit Kurulu Kararı var iken neden 3194 sayılı İmar Kanununa göre Encümen Kararı alınmıştır?
 
4-Hangi gerekçe ile 2863 sayılı Kanuna göre işlem tesis edilmemiştir?
 
5-Yıkıma yönelik YD Kararı kalkmasına rağmen neden yıkım yapılmadığının net açıklaması nedir?
 

6-Kültür turizm bakanlığı tarafından Çeşme belediyesine yazılan yazıda ve müfettiş soruşturma dosyasında bulunan ivedi şekilde yıkılması talimatı hangi gerekçeyle yerine getirilmemiştir? 3194 sayılı Kanun Sit Kurulu Kanunu karşısında geçersiz olduğunu Çeşme belediyesi bilmiyor mu? 


Kaynak: