Çeşme Belediyesi "muvafakat"..,

7 Ağustos 2018 Salı , 17:58
Okunma: 1884
0 Yorum

almadan tescil edecek mi?

 

“İmar Barışı” kapsamında tüm kaçak binalara af geldi,
 
Buraya kadar, her şey normal,
 
Kat Mülkiyeti Kanuna “af “geldi mi?
 
HAYIR GELMEDİ!
 
Aynı parseldeki bağımsız blokların birinde tadilat yapılırken diğer blok maliklerinden izin almak gerekli midir?
 
Yasa ve yönetmeliklere göre,

“Aynı parselde birbirinden bağımsız blokların birinde; parseldeki bağımsız bölümlerin arsa paylarını, bağımsız bölüm listesini (liste beyanını), ortak alanları, parselde yer alan blokların konumlarını, bloğun emsalini, inşaat alanını, yüksekliğini ve kullanım amacını değiştirmemek kaydıyla yapılan tadilatlarda sadece tadilat yapılan blok maliklerinin muvafakatleri alınarak uygulama yapılır.”
 
Yazımın sonunda verdiğim linklerdeki resimler incelediğinde, ENİNE, BOYUNA büyüdüğünü göreceksiniz. 
 
Yasa diyor ki!
 
"Tadilat projelerinde, eski proje müelliflerinden noterden tasdikli muvafakatname ve eski tasdikli projeler."
 
Çeşme Belediyesi Tadilat Ruhsatı vermiş,
 
Bina tamamen yıkılmış, projeye aykırı bir bina yapılmış,
 
Yapılan bina enine, boyuna büyümüş,
 
Çeşme Belediyesi neden kontrolleri yapmamış?
 
Tadilat Ruhsatı ile binanın kökten yıkıldığını neden görmemiş?
 
Yasa diyor ki!

“Parsel malik veya maliklerinin ruhsat ve eki onaylı projelere muvafakati alınmaksızın yapı ruhsatı düzenlenemez, onaylı projelerde tadilat yapılamaz.”
 
Şimdi bakalım İdari Müeyyideler bölümünün 42. Maddesine,
 
MADDE 42- Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.
Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30’u
 
Sözün özü,

“Parsel malik veya maliklerinin ruhsat ve eki onaylı projelere muvafakati alınmaksızın yapı ruhsatı düzenlenemez, onaylı projelerde tadilat yapılamaz.”
 
Şimdilerde İmar Barışı geldi,
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dağıtılan el kitapçığının tam orta sayfasında
 
“Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri..,”
 
Ortada muvafakat yok, 
 
Ortada, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden alınmış bir karar var,
 
“..,mahkemece kat malikinin iradesi yerine geçecek karar alınamaz. Bu nedenle somut olayda davalının mülkiyet hakkının özünü etkileyecek şekilde mahkemece kat malikinin yerine geçecek muvafakat verilmesi uygun olmadığından..,”
 
İmar Barışı,Yargıtay Kararını yok sayabilir mi?
 
İmar Barışında, Kat Mülkiyeti Kanunu geçerliliğini yitirmiştir diyor mu?
 
İmar affından, Kaçak Yapı yapanlar faydalanabilir,
 
Diyelim ki, muvafakat olmayan bina imar barışından faydalandı,
 
Çeşme Belediyesi’ne nasıl tescil ettirecek?
 
Yasal zemin yok!
 
Çeşme Belediyesi, MUVAFAKAT almadan tescil edemez,
 
Ederse suç işler!
 
Bu alan devletin tasarrufunda olan bir yer de değil,
 
Aynı ada, aynı parselde oturan, yan komşunun iznine tabi.
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne İmar Barışı gelmeden çok önce, aynı bina ile ilgili sorularımızı sorduk,
 
Yanıt alamadık,
 
İmar Barışı geldi, aynı soruları sil baştan yine sorduk,
 
Yanıt alamadık,
 
Ya İmar Barışı’nı tam bilmiyorlar,
 
Ya da cevap vermek istemiyorlar,

 

 

http://www.gaze-temiz.com/kaldigimiz-yerden-devam/HaberDetay/3513

 

http://www.gaze-temiz.com/cesme-belediyesine-soruyoruz/HaberDetay/3580

 

http://www.gaze-temiz.com/cesme-belediyesi-tadilat-ruhsati/HaberDetay/3398

 

http://www.gaze-temiz.com/aziz-nesin-hikayesini/HaberDetay/3391


Kaynak: