Çeşme Belediyesi sorularımızı..,

6 Ocak 2021 Çarşamba , 19:15
Okunma: 2028
0 Yorum

yine yanıtsız bıraktı!!!!

 

Çeşme Belediyesinin DOĞRUDAN TEMİN,
 
İhaleleri hakkında, okuyucularımız tarafından,
 
Birçok soru sorulmakta,
 
Bizde Çeşme Belediyesine sorduk,
 
Sayın Yetkili

Çeşme Belediyesi 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra Çeşme Belediyesi Ekrem Oran döneminde aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını istiyorum
 
1-Çeşme belediyesi yerel seçim sonrası kaç adet ihale yaptı bu ihaleler ne bedelle hangi firmalara verildi?
 
2-Çeşme belediyesi ihaleleri neden hep DOĞRUDAN TEMİN İhaleleri yapmakta?
 
3-Doğrudan Temin İhaleleri hakkında Temiz İzmir Derneği'ne gelen birçok iddialar bulunmakta bu nedenle yeni yönetimin ihalelerinin kalem kalem incelenmesi,
 
4-Belediye neden ihaleleri doğrudan temin olarak verilmekte?
 
İçişleri Bakanlığından gelen Mülkiye Müfettişine elimde olan tüm belgeleri vermeden soruşturma yapılmamasını özenle rica etmekteyim.
 
Gelen yanıtı sizlerle paylaşmadan evvel,
 
Verilmeyen cevabı ilgi tutup,
 
Çeşme Kaymakamlığı’na tekrar soracağız,
 
Belediyemiz Başkanlığınca tüm ihaleler doğrudan temin ile yapılmamakta sadece 4734 sayılı Kamu İhale yasasının 22. maddesinde sayılan hallere ilişkin bir durum söz konusu olduğunda doğrudan temin usulü ne başvurulmaktadır. Söz konusu CİMER başvurusunda soyut nitelikli bir bilgi istemi söz konusu olup, ihale ve doğrudan temin dosyaları kişisel verilere ilişkin bilgiler içerdiğinden, genel bir istek ile tüm dosyaların ilgilisine iletilmesi mümkün olmadığı gibi açılan ihaleler ilan edilmek suretiyle duyurulduğundan ve ihalelere itiraz prosedürü kanunda belirtilen şekilde ilgili kamu ihale kurumuna veya yargı makamlarına yapılması gerektiğinden talebin yerine getirilmesi söz konusu değildir. Yetkili resmi makamlara usulüne uygun şekilde somut olarak yapılacak itirazlar üzerine ilgili makamın isteyeceği her türlü evrak eksiksiz olarak Belediyemizce temin edilecektir.  Kaldı ki tüm ihale işlemleri Sayıştay makamınca denetlenmektedir.


Kaynak: