Çeşme Belediyesi ve..,

31 Ekim 2020 Cumartesi , 21:10
Okunma: 3831
0 Yorum

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne soruyoruz!!!

 

 

Geçtiğimiz günlerde Sit Kurulu Kararını tanımayan Çeşme Belediyesi,

Başlığı altında bir haber yapmıştık,

Haberimizin içeriğinde,

Sit Kurulu 24.06.2020 tarihinde, bir kararı paylaşmıştık,

“..,19.01.2018 gün ve 21 sayılı encümen kararı ile; 2 nolu bağımsız bulunduğu alanda sondaj kazısı 2863 sayılı Yasa kapsamında taşıyıcı kolonların yıkılarak aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı, taşıyıcı bölümdeki kolonun binanın statiğini etkilediği bu nedenle; statik gerekçeler ile binanın tamamının yıkılmasına..,”

Mühendisler Odası'nın raporunu da paylaşmıştık,
 
“..,Temel tek tek parça olarak tasarlanmış ve mütemadi kirişlerden oluşmaktadır. Yapıda farklı çalışmayı ön gören hiçbir diletasyon derzi tasarlanmamıştır, dolayısıyla 1 ve 2 nolu bağımsız bölümler statik ve genel taşıyıcı tasarımı açısından birbirine bağımlıdır ve birbirinden bağımsız olarak tadilat yapmak mümkün değildir.., teknik olarak, bitişik nizam ve tek bir yapı olarak tasarlanmış binanın statik anlamda taşıyıcı sistem bütünlüğünün bozularak bir kısmının tadilat ve yenileme işlemi gerekli teknik çalışmalar olmadan yapılamaz. Bu işlemin yapılabilmesi için mevcut yapıya ait tüm verilerin (statik- betonarme ve mimari projelerin, yapı denetim firmasının uygulama notlarının, zemin etüt raporlarının, varsa geoteknik değerlendirme raporunun, demir ve beton numunelerinin laboratuar sonuçlarının) değerlendirilmiş olmalıdır” 

Mühendisler Odası net olarak

“..,dolayısıyla 1 ve 2 nolu bağımsız bölümler statik ve genel taşıyıcı tasarımı açısından birbirine bağımlıdır ve birbirinden bağımsız olarak tadilat yapmak mümkün değildir..,"
 
Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Raporunda da binanın "STATİĞİ ETKİLENMİŞ" diyor,

Lakin tadilat ruhsatı ile bir bütün binayı adeta peynir gibi kesip tadilat ruhsatı ile yeni bina yapılırken görmezden gelen Çeşme Belediyesi var,

Uzun uğraşlar sonucunda, binanın tadilat değil yeniden yapıldığını ispat etmek için,
 
Çeşme Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmardan sorumlu il müdür yardımcısına  tüm dokümanları elden teslim etmemize karşın,

Bir türlü çözüme ulaşılmamıştı,
 
 
Uzun uğraşlar neticesinde, en nihayetinde,

Çeşme Belediyesi eski yönetimi yıkım kararı verdi,

Yıkım adeta mehter marşı ile yapıldı,

Önce pencereler söküldü derken,

İMAR BARIŞI geldi,

Yıkım durdu,

Yan binanın statiği etkilenmesi belediyenin sorunu değildi,

Sonrasında, SİT KURULU bir karar verdi,

“Yasa kapsamında taşıyıcı kolonların yıkılarak aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı, taşıyıcı bölümdeki kolonun binanın statiğini etkilediği bu nedenle; statik gerekçeler ile binanın tamamının yıkılmasına..,”

Binayı yık dedi,

Çeşme Belediyesi SİT KURULU Kararını tanımadı,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tekrar sordu,

Çevre ve Şehircilik bir cevap yazdı,
 
"..,Özel Kanunlar uyarınca veya herhangi bir Mahkemece verilmiş yıkım kararı veya para cezası var ise alınan Yapı Kayıt Belgesi bu kararların uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.”
 
Ardından yık bende, Yapı Kayıt Belgesini iptal edeyim diyor,
 
Çeşme Belediyesi binayı yıkmamak için ısrarla direnmeyi seçti,

SİT KURULU Kararını görmezden geldi,

Çevre ve Şehircilik yazısından, ikna olmadı,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş istedi,

Çeşme Belediyesine, Statiği bozulan ev sahibi adına bir yazı yazdık,

Bu bina sağlam mı, oturmamızda sakınca var mı ? diye sorduk,
 
Gelen cevap çok ilginç,

“Yapının tamamının yıkımıyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 15.09.2020 tarihinde görüş sorulmuş olup gelen görüş doğrultusunda işlemler devam ettirilecektir. Yapıda oturup oturamayacağınız hususunda 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan yapıların riskli yapı tespiti yapı maliklerinin talebine istinaden yapılmakta olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlarca riskli yapı tespiti yapıldıktan sonra değerlendirilebileceği görüşüne varılmıştır.”

Topu taça atmışlar, net cevap verememişler,

İzmir geçtiğimiz gün 6.9 şiddetinde bir deprem yaşadı,

Hala gerekenin yapılmaması BÜYÜK SUÇ!

Bu konuda derhal gerekenin yapılması gerektiğine inanmaktayız,

Binanın statiği bozuk ise, çamura battı, yan battı, o oldu, bu oldu,

Birde ona sorayım la OLMAZ!!!

Binanın Statiği Etkilendi ise İMAR BARIŞINDAN SÖZEDİLEMEZ. 
 


Kaynak: