Çeşme Belediyesinden iki farklı..,

6 Nisan 2021 Salı , 19:43
Okunma: 3554
0 Yorum

CEVAP!!!

 

Çeşme Belediyesi gerçekten iyi..,
 
İdareciler tarafından mı yönetilmekte?
 
Çeşme Belediyesinde inanılmaz olaylar gelişmekte,
 
Kişilere özel uygulamalar yapıldığı iddiaları,
 
Dilden dile dolanmakta,
 
İmar Barışı Kapsamında diye birçok binanın,
 
Encümen kararları iptal edilmekte,
 
Peki, bu binalar yapılırken neden görmezden geldiniz,
 
Bu tutum bugünün konusu, değil geçmiş yönetimlerden,
 
Bu güne gelen SORUMSUZLUK!
 
Evet, sorumsuzluk diyoruz, çünkü bu binalar gece gizlice yapılmış binalar değil,
 
Çeşme Belediyesi ile ilgili gelen ihbarlarda yer alan taşınmazların,
 
Birçoğuna İMAR BARIŞINDAN Faydalandığı için işlem yapılamamaktadır denilmekte,
 
İyi güzelde bu binalar yapılırken aklınız nerede idi?
 
Yapı Kontrol Müdürlüğünüz, yapılan inşaatları denetlemedi mi?
 
Gönüllü Danışmanınız ne yapmaktaydı?
 
Daha önce yayınladığımız Ayayorgi Suites inşaatı sorusunu tekrar hatırlayalım,
 
“Ayayorgi Suites adlı 6151 ada 1 parselde bulunan Deviren İnşaatı İnşaat Ruhsatı 2017 yılında verilmiş yeşil alan görünen yerde otopark olarak kullanıldığı doğru mudur? Çeşme belediyesi tarafından ön ve yan bahçe alanına havuz yapıldığı birinci bodrumda yan cepheye kapı ve pençe açıldığından 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine göre işlem yapılan yer tüm aykırılıkları yerine getirdi mi? Bahse konu yer nasıl kullanılmaktadır?”

Şimdi de cevaba bakalım,
 
Cevap: ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI > YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (11.03.2021 10:28)
 
“Söz konusu 6151 ada 1 parselde bulunan bina için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesi doğrultusunda Yapı Kayıt Belgesi alınmış olduğu görülmüş olup 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16.maddesinin dördüncü fıkrasında "Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir" denildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunun 32'nci maddesine göre işlem tesis edilememiştir. 31.07.1989 tarihli 1/1000 ölçekli imar planında 6151 ada 1 parsel ticaret ve tercihli konut alanında kalmakta olup ilgili ada parsel yeşil alan veya yolda kalmamaktadır. Bilgi edinmenizi rica ederim.”
 
Bu cevabı okuduğunuzda her şey uygun görülmekte,

Daha önce dernek üyemize verilen cevaba bakalım,


İnşaat 2018 yılında başlanmış,
 
YAPI KAYIT BELGESİ nasıl alınmış?
 
31.12.2017 tarihi itibariyle inşaat bitmiş taşınmazlar İmar Barışından faydalanabilmekte?

Çeşme Belediyesinden 2 farklı cevap nasıl olur?
 
Verdikleri cevabı unutmuş olabilir mi?
 
Konuyu Çeşme Kaymakamlığına sorduk,
 
Eğer iki cevap arasındaki uyumsuzluğu açıklayamazlarsa,
 
TCK 281 Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 
Hükmü gereği bu cevabı verenler hakkında suç duyurumuzu yapacağız,
 
Sadece bu mu?
 
Onlarca bina var!
 
ÇESME BUZ DEPOSU kıymetli hurdaları ile ilgili sorumuza halen cevap beklemekteyiz,

Çeşme Su Evleri ÇALBİR Soruşturması ne aşamada diye okuyucularımız sormakta
 
Yarın devam edeceğiz.


Kaynak: