Çeşme Belediyesine soruyoruz,

1 Mayıs 2018 Salı , 20:52
Okunma: 1606
0 Yorum

Tadilat Ruhsatında neler gerekir?

 

Çeşme Belediyesi İmar Şehircilik Müdürüne sorularımız var,

Aynı parselde bulunan ikiz villalarda, MUVAFAKAT İzni olmadan, tadilat izni veriliyor mu?
 
Biz verilmediğini biliyoruz,
 
Yönetmelik diyor ki, “Parsel malik veya maliklerinin ruhsat ve eki onaylı projelere muvafakati alınmaksızın yapı ruhsatı düzenlenemez, onaylı projelerde tadilat yapılamaz.”
 
Tadilat adı altında, bina hepten yıkılıp yeniden yapıldığını,
 
Çeşme Belediyesi imar müdürü bilmiyor mu?
 
Bilmemesi mümkün mü?
 
Diyelim ki bilmiyor,
 
O halde biz hatırlatalım,
 
Aynı ada, aynı parselde bulunan bir yapıya, ruhsat verebilmek için, yapının o cephesindeki komşusundan noter tasdikli muvafakat alınması gerekir. 
 
Parsel malik veya maliklerinin ruhsat ve eki onaylı projelere muvafakati alınmaksızın yapı ruhsatı düzenlenemez, onaylı projelerde tadilat yapılamaz.
 
Muvafakat almadan ruhsat eki mimari projeyi veya konum ve büyüklüklerini, teknik özelliklerini değiştiren veya değiştirilmesine neden olan, ruhsat eki mimari projesi ile uymayan bir yer derhal yıkılır denilmekteyken,
 
Çeşme Belediyesi nasıl bu duruma göz yummakta?
 
Konuyu bir de kat mülkiyeti kanunu açısından değerlendirelim,
 
“Kullanım amacını, yapı inşaat alanını, emsal alanını, ruhsat eki statik projesini, ruhsat eki mimari projedeki kat irtifakı ve kat mülkiyetine esas paylaşım tablosundaki değerleri ve maliklerle yapılan sözleşmeleri değiştirecek nitelikteki tadilatlarda parsel maliklerinin muvafakati alınarak tadilat ruhsatı düzenlenmesi zorunludur. “
 
Ortada yasa ve yönetmeliğe aykırı bir durum var,
 
Tadilat ruhsatı adı altında bir bina komple yıkılıyor, sonrasında mimari projesi değiştiriliyor,
 
Yekpare tabanın üzerinde duran ikiz villalardan biri komple yıkılıyor,
 
Taban kalıyor ve üzerine yeniden bir villa konduruluyor,
 
Kolonların yeri değişiyor, 
 
Aynı zamanda yapılan, duvarları bitişik bir villa yıkılırsa ne olur,
 
 
Elbette diğer villa zarar görür değil mi?
 
Çeşme Belediyesi bizim gördüğümüzü görmezden geliyor,
 
Şikayetler üzerine yeni yapılan villaya, yıkım kararı çıkıyor,
 
Yıkım kararı çıkan, villanın sahibi koşuyor mahkemeye,
 
YD Kararı ile yıkımı engelliyor,
 
Çeşme Belediyesi, ortada YD Kararı var diye yıkımı durduruyor,
 
Evet, mahkeme kararları bekletilmeksizin uygulanır,
 
Ancak yıllardır, muvafakat izni olmadan, mimari projesi değiştirilen ve hepten yıkılıp yeniden yapılan binada oturulmasına göz yummadınız mı?
 
Çeşme Belediyesi avukatı neden mahkemeye konuyla ilgili bir dilekçe vermedi?
 
Bahse konu alanın ruhsatı hepten iptal edildi, yan parsel sahibinin binası tehlikeye girdi, tadilat ruhsatı adı altında bina komple yıkıldı, mimari projeyede uygun değil, demedi!
 
Konu savcılığa intikal etti,
 
Kulağımıza dedikodular geliyor, “imar affı çıkınca bina kurtulacak”
 
Evet, İmar affı geliyor! Ancak Kat Mülkiyeti Kanununa af gelmiyor,
 
Muvafakat alınmadan, yan binaya zarar verilmesine neden olan yapılar af kapsamında değil!
 
Üstelik yıkımına başlanan binalar da af kapsamında değil,
 
Soruşturmalar açıldığında, ne olacak, af geldi dava konusuz mu kaldı diyeceksiniz!
 
Çok üzgünüz, bu mümkün değil,
 
Son olarak, 6. Danıştay Dairesi Kararını sizlerle paylaşalım.

Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu yapının bulunduğu taşınmazın hisseli olduğu ve hissedarının izni alınmadan yapıldığı için hissedarı tarafından yapılan şikayet üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu yapının üzerinde yer aldığı taşınmazın diğer hissedarının muvafakatı olmaksızın davacı tarafından yapılan yapının ruhsata bağlanma olanağı bulunmadığı gibi muhtarlık izni de verilemeyeceği açık olduğundan aksi yöndeki kararın bozulması gerektiği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 15.11.2005 gün ve E:2003/8250, K:2005/5485 sayılı kararı.
 
Çeşme Belediyesi yeni yapılan binanın eninede büyüdüğünün farkında değil mi?
 
 
Çeşme Belediyesi Hukuk Servisi sadece bu resimleri mahkemeye yollamış olsaydı, YD Karını kaldırmaz mıydı,
 
Soruşturma için gelen müfettişlere bu resimleri verceğiz.


Kaynak: