Çeşme belediyesine..,

30 Eylül 2021 Perşembe , 19:57
Okunma: 902
0 Yorum

Yine müfettiş mi geldi?

 

Çeşme belediyesine,


Yine müfettiş mi gelmiş ?

Gelen müfettiş detaylarını ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız,

Çeşme belediyesi Ekim ayı meclis gündemine gelen,

Madde dikkatimizden kaçmadı,

Ekim meclis gündemine gelen;

 7-İzmir İli Çeşme İlçesi Ilıca Mahallesi 1/1000 Ölçekli Paşalimanı Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içinde kalan 7896 ada 1 parsel, 7897 ada 2-3-5-6-7 ve 8 parseller, 7898 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-11 ve 12 parseller ile 7899 ada 1 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda, Mahkeme Kararının yerine getirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2018 gün ve 1283 sayılı kararı ile onanan 1/5000 Ölçekli Paşalimanı Nazım İmar Planı plan kararlarına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli Paşalimanı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,
 
 
 
İBB'nin 2018 tarihli meclis kararında ise;

Karar No: 1283Karar Tarihi: 16.11.2018
 
MECLİS KARARI
 
Meclisimizin 12/09/2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15/11/2018, Hukuk Komisyonunun 15/11/2018 tarihli Komisyon Raporunda;
 
Belediye Meclisimizin 12/09/2018 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen, Bakanlığın NİP:35596 plan işlem numaralı, 11/09/2018 tarihli ve 229692 sayılı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, Hukuk Komisyonumuzun 15/11/2018 tarihli, İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 15/11/2018 tarihli toplantısında incelendi. Çeşme Belediye Başkanlığının 15/03/2018 tarihli ve 2341-3414 sayılı yazısı ile iletilen, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 20/11/2014 tarihli, 2012/2233 E. ve 2014/1589 K. sayılı Kararı ile, Çeşme ilçesi ''Paşalimanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'' ve ''Paşalimanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'' kapsamında kalan Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, eski 306 ada, 514 ve 531 parseller, yeni 6070, 6072, 7895, 7896, 7897, 7898 ve 7899 adalarda kayıtlı taşınmazlara ilişkin imar planlarının iptaline karar verildiği, bu doğrultuda İzmir 3. İdare Mahkemesinin 20/11/2014 tarihli, 2012/2233 E. ve 2014/1589 K. sayılı Kararı dikkate alınarak söz konusu adaların yer aldığı bölgeye yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi, Komisyonlarımızca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.
 
Yukarıda metni yazılı Müşterek Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
 
İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu

Belediye Meclisimizin 12/09/2018 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen, Bakanlığın NİP:35596 plan işlem numaralı, 11/09/2018 tarihli ve 229692 sayılı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, Hukuk Komisyonumuzun 15/11/2018 tarihli, İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 15/11/2018 tarihli toplantısında incelendi. Çeşme Belediye Başkanlığının 15/03/2018 tarihli ve 2341-3414 sayılı yazısı ile iletilen, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 20/11/2014 tarihli, 2012/2233 E. ve 2014/1589 K. sayılı Kararı ile, Çeşme ilçesi ''Paşalimanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'' ve ''Paşalimanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'' kapsamında kalan Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, eski 306 ada, 514 ve 531 parseller, yeni 6070, 6072, 7895, 7896, 7897, 7898 ve 7899 adalarda kayıtlı taşınmazlara ilişkin imar planlarının iptaline karar verildiği, bu doğrultuda İzmir 3. İdare Mahkemesinin 20/11/2014 tarihli, 2012/2233 E. ve 2014/1589 K. sayılı Kararı dikkate alınarak söz konusu adaların yer aldığı bölgeye yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi, Komisyonlarımızca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur.

Planı takibimize aldık.


Kaynak: