Çeşme İlçesinde, turizm mi..,

15 Ocak 2019 Salı , 20:49
Okunma: 1338
0 Yorum

yoksa konut mu?

 
İzmir büyükşehir Belediyesi 2019 yılının ilk meclis gündemine gelen,

29. Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesinde, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tercihli Kullanım Alanı", 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen "Park ve Yeşil Alanlar" kısmen "Ticaret-Turizm-Konut Alanı" kullanımlarında kalan, 842 ada, 1, 2 ve 3 parsellerin tamamının "Ticaret-Turizm-Konut Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin sunulan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.323834)
 
Çeşme ilçesi Turizm değil villa cenneti olma yolunda,
 
 
Resim incelediğinde, imar Planı değişikliği yapılmak istenilen parsellerde mevcut yapılaşmalar var,
 
Bizce en önemli detay ise, kırmızı okla belirlediğimiz yerdeki yapılaşmalar kıyı kenar çizgisi içinde değil mi?
 

 


Kaynak: